Descarcă declarația 112 privind contribțiile sociale, impozitul și evidența salariaților. PDF inteligent 2021, actualizat de ANAF

February 26, 2021
382 Views

ANAF a actualizat, joi, 25 februarie 2021, formularul D 112- Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate – în format PDF editabil (inteligent), care poate fi depus online la fisc.

Descarcă de AICI formularul pentru D112 PDF editabil.

Formularul cuprinde: Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate, precum și anexele nr. 1.1 „Anexa angajator“ și nr. 1.2 „Anexa asigurat“ la acesta, prevăzute în anexa nr. 1.(2) Anexa nr. 1.1 „Anexa angajator“ și anexa nr. 1.2 „Anexa asigurat“ fac parte integrantă din formular.

Formularul se depune de către firme și alți angajatori pentru obligațiile de plată ale angajaților, cu stopaj (reținere) la sursă. Prin acest formular angajații aleg să redirecționeze 3,5% din impozitul pe venit, sumă deductibilă, către o organizație neguvernamentală (ONG), entitate non-profit, unitate de cult, burse private etc.

Formularul poate fi depus online la ANAF.

Din instrucțiunile de completare:

Declarația se completează de către persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Codul fiscal), la care își desfășoară activitatea sau beneficiază de concediul medical și indemnizații de asigurări sociale de sănătate persoanele prevăzute la art. 136 lit. a) și b) și art. 153 alin. (1) lit. a)-d) din Codul fiscal, de către entitățile prevăzute la art. 147 alin. (1) și (1^1) din aceeași lege, precum și de către orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor.

Declarația se completează și de contribuabilii prevăzuți la art. 147 alin. (12) și (13), art. 151 alin. (5) și (6), art. 168 alin. (2), art. 169 alin. (1) lit. b) și art. 174 alin. (5) și (6) din Codul fiscal, care au obligația să depună declarația și să achite contribuțiile sociale obligatorii, potrivit legii, precum și de plătitorii de venit prevăzuți la art. 68^1 alin. (2), art. 72 alin. (2), art. 84 alin. (8), art. 125 alin. (8)-(9) din Codul fiscal.I.

Termenul de depunere a declarației

Declarația se depune:

– lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare pentru care se plătesc veniturile, de persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, instituțiile prevăzute la art. 136 lit. d)-f) din Codul fiscal, precum și persoanele fizice care realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub incidența legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte;

– trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului, de plătitorii de venituri din salarii și asimilate salariilor prevăzuți la art. 80 alin. (2) din Codul fiscal, în calitate de angajatori sau de persoane asimilate angajatorului:

……

 

Leave A Comment