Un salariat îl costă pe angajator în medie peste 6.400 de lei lunar. Și nu din cauza salariului net foarte mare, ci a contribuțiilor ridicate pe care le are de plătit

September 25, 2023
58 Views

Costurile medii ale angajatorilor pentru un salariat au crescut în 2022 la 6.426 lei/salariat (mai mult cu 10,8% comparativ cu anul 2021), a transmis vineri Institutul Național de Statistică. Aceste costuri sunt ridicate în mai multe țări europene, dar ele nu provin neapărat din nivelul ridicat al salariilor nete, cât mai ales din contribuțiile mari la asigurările sociale și la sănătate. Salariile angajaților germani nu sunt cu mult mai mari decât cele ale angajaților americani. Dar costurile totale cu forța de muncă per muncitor german sunt mult mai mari decât cele din America.

Costul mediu lunar a crescut în toate sectoarele economiei, mai spun oficialii INS, cele mai importante creșteri regăsindu-se în hoteluri şi restaurante (+20,3%), producţia şi furnizarea de energie (+15,4%), comerț (+14,7%), respectiv agricultură, silvicultură şi pescuit (+14,4%).

Cea mai redusă creştere a costului mediu lunar față de anul precedent s-a înregistrat în sănătate şi asistenţă socială (+1,0%).

În vederea sprijinirii unor sectoare economice, au fost acordate transferuri de la bugetul statului către angajator pentru timpul nelucrat (în caz de şomaj tehnic din inițiativa angajatorului, reducerea temporară a timpului de lucru, supravegherea copiilor în situația închiderii temporare a unităților de învățământ), respectiv pentru stimularea ocupării forţei de muncă prin (re)încadrarea în muncă a anumitor categorii de persoane (de exemplu: absolvenți, șomeri).

Comparativ cu anul precedent, ponderea acestor transferuri în totalul cheltuielilor cu forța de muncă (cheltuieli directe și cheltuieli indirecte) a fost mult mai redusă (0,1%), cu variații moderate pe activități economice.

Astfel, cele mai ridicate ponderi ale transferurilor de la bugetul de stat în totalul cheltuielilor cu forța de muncă s-au regăsit în activitățile de hoteluri și restaurante (0,8%), urmate de activităţile de spectacole, culturale şi recreative (0,2%).

Comparativ cu media pe economie, costul mediu lunar a fost semnificativ mai ridicat în activităţile economice de informaţii şi comunicaţii (+97,1%), intermedieri financiare şi asigurări (+71,1%), producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (+64,8%), industria extractivă (+54,3%), sănătate şi asistenţă socială (+26,1%), activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice (+24,1%), respectiv administraţie publică (+22,9%).

Cele mai relevante valori ale costului mediu lunar situate sub media pe economie s-au înregistrat în activităţile economice din hoteluri şi restaurante (-42,9%), alte activităţi de servicii (-36,0%), tranzacții imobiliare (-24,7%), construcţii (-24,1%), respectiv activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport (-21,8%).

Sursa : hotnews.ro

 

Leave A Comment

%d bloggers like this: