ITM – Campanie națională de control în industria minieră

Inspecția Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă, a desfășurat Campania de control privind respectarea măsurilor necesare pentru asigurarea securității și protecția lucrătorilor care își desfășoară activitatea la locurile de muncă din industria extractivă diviziunile CAEN 05, 07, 08.

Campania de control s-a desfasurat in perioada 27 ianuarie – 27 februarie 2023, în toate județele în care există întreprinderi (mici, mijlocii şi mari, cu capital de stat, privat şi mixt), care efectuează activităţi de extracţie în sectorul de activitate minieră.

Inspectorii de muncă au controlat toate exploatările miniere existente pe teritoriul fiecărui judeţ și au verificat următoarele:

 • modul de respectare, de către angajatori, a legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în industria extractivă;
 • modul în care angajatorii asigură condiții adecvate de desfășurare a activității în special, în ceea ce privește asigurarea:
  • echipamentului colectiv și individual de protecție;
  • transportului la și de la locurile de muncă;
  • echipamente de muncă corespunzătoare activităților desfășurate;
 • modul în care serviciile interne de prevenire şi protecţie din industria extractivă îşi desfăşoară activitatea, sunt organizate şi îşi îndeplinesc atribuţiile;
 • modul în care angajatorii aplică practic prevederile H.G. nr. 1049/2006 în industria extractivă, informarea şi consultarea lucrătorilor despre cele mai eficiente mijloace de protecţie privind securitatea şi sănătatea în muncă;
 • modul în care au fost îndeplinite măsurile dispuse cu ocazia controalelor anterioare, acolo unde este cazul.

 

Totodată, această acţiune este motivată și de evenimentele care au avut loc în ultima perioadă,   având  drept  consecință   creșterea  numărului  de  accidente  de  muncă.

În industria extractivă, cele mai semnificative riscuri care se întâlnesc sunt cele legate de: explozia amestecurilor de gaze care se formează în timpul activității de exploatare minieră în subteran; echipamentele de muncă nedotate cu protecții care să prevină pătrunderea personalului în raza lor de acțiune; incendii provocate de blocarea funcționării benzilor transportoare și a altor utilaje de transport al substanțelor minerale utile, cât și subdimensionarea cablurilor de alimentare cu energie electrică a acestor utilaje; nerespectarea monografiei de lucru la locurile de muncă din cariere și activitatea de transport la și de la locurile de muncă, cum ar fi căi de acces și de circulație neconforme, mijloace de transport neadecvate etc.

 

 

 

 

 

 

Rezultatele  campaniei de control în județul Cluj

Cu ocazia acestei campanii , inspectorii de muncă au desfășurat controale la un număr de 16 societăți comerciale, la care au fost constatate un număr de 35 de deficiențe pentru care au fost dispuse măsuri de remediere cu teremene de realizare a acestora.  Un număr de 5 angajatori au fost sancționați cu amenzi  în valoare de 32.000 lei pentru : neefectuarea verificării tehnice ISCIR pentru un echipament de munca utilizat la ridicat sarcini, lipsă document de securitate și sănătate  conform HG 1049/2006, neasigurarea instruirii corespunzătoare a lucratorilor în domeniul securității și sănătății în muncă. Alte deficiențe constatate: completarea necorespunzătoare a fișelor de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă a lucratorilor, nesemnalizarea tuturor zonelor periculoase din cadrul carierei, lipsa evidenței de verificare a stabilității treptelor de exploatare și căilor de circulație.

 

Leave A Comment