Noul Regulament de furnizare a energiei electrice: ce drepturi au consumatorii

February 4, 2023
86 Views

ANRE a aprobat vineri un nou regulament de furnizare a energiei electrice, care întărește drepturile clienților finali și instituie noi obligații pentru furnizori, simplicând informațiile din factură.

În cadrul ședinței extraordinare a Comitetului de reglementare din data de 03.02.2023, am aprobat modificări consistente la Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienţii finali, care întăresc drepturile acestora în scopul de a completa măsurile de protecție.

Noul Regulament introduce o serie de beneficii, cele mai importante fiind următoarele:

-furnizorul are obligația să eşaloneze la plată sumele datorate de către client, în cazul emiterii facturii cu întârziere, pe o perioadă cel puţin egală cu perioada de facturare
-clientul vulnerabil are dreptul să beneficieze de eşalonarea la plată a facturii curente, fără penalități, la cerere, pe o perioadă de minimum 3 luni sau convenită de părţi
-clientul final are dreptul să i se notifice în mod corespunzător orice intenţie de modificare a condiţiilor/clauzelor contractuale
-clientul final are dreptul să fie informat cu privire la consumul real de energie electrică şi la costurile reale, suficient de frecvent, astfel încât să aibă posibilitatea să îşi regularizeze propriul consum de energie electrică
-clientul final are dreptul să încheie contracte de energie electrică la preţuri dinamice, cu condiţia să aibă un sistem de contorizare inteligentă
-furnizorul are obligația de a deține o pagină de internet prin care pune la dispoziţia clientului final prin acces parolat, gratuit, în timp real şi securizat informații esențiale la datele proprii privind valoarea facturilor emise și istoricul de consum aferent locului de consum propriu, transmiterea indexului autocitit, transmiterea și gestionarea solicitărilor/reclamațiilor, respectiv un ghid cu explicaţii privind elementele din conţinutul modelului de factură de energie electrică utilizat în relaţia cu clienţii„

„Prin aprobarea noului Regulament, am vizat inclusiv simplificarea conținutului facturii la energie electrică și a anexei aferene acesteia, fiind astfel transpuse în integralitate prevederile Anexei 1 – Cerințele minime privind facturarea și informațiile referitoare la facturare din Directiva (UE) 944/2019 privind normele comune pentru piața internă de energie electrică și de modificare a Directivei 2012/27/UE”, a declarat în comunicat Dumitru Chiriță, președintele ANRE.

În acest sens, conform noului Regulament, cele mai relevante elemente care vor fi cuprinse în viitoarele facturi ale clienților finali de energie electrică sunt următoarele:

· datele de identificare şi de contact ale furnizorului, inclusiv o linie telefonică de asistenţă pentru clienţi, adresă de e-mail şi un formular electronic online care să permită înregistrarea automată a solicitării;

· informații referitoare la intervalul de timp în care clientul poate transmite indexul autocitit, care nu poate fi mai mic de 5 zile;

· numărul de telefon pus la dispoziție de către operatorul de distribuție la care este racordat locul de consum la care clientul poate sesiza direct operatorului de distribuție întreruperile în alimentarea cu energie electrică, precum şi alte probleme în alimentarea cu energie electrică;

· data de încetare a contractului, dacă contractul este încheiat pe perioadă determinată;

· intervalul de citire (în cazul clienților casnici se va specifica “maxim 3 luni”).

Anexa cu informații utile, trimisă consumatorilor

…..

Leave A Comment

%d bloggers like this: