Scrisoare deschisă către Primarul orașului Huedin, Consiliul local Huedin,Inspectoratul Școlar Județean CIuj, Eparhia Reformată din Ardeal, Parohia Reformată Huedin

September 8, 2022
162 Views

Forumul Româno-maghiar (Román-Magyar Fórum) este o asociaţie având ca scop construirea unui model de convieţuire bazat pe cunoaştere şi acceptare reciprocă între cetăţenii de naţionalitate romană şi cetăţenii aparţinând minorităţii naţionale maghiare.

Forumul Româno-maghiar a luat la cunoştinţă, cu tristeţe, de incidentul survenit în Consiliul local Huedin pe marginea construcţiei destinate educaţiei antepreşcolarilor şi preşcolarilor din această comunitate.

În urmă cu aproape un secol, regele Ferdinand I afirma că „nu zidurile fac o şcoală, ci spiritul care domneşte în ea”. Consecvența acestui principiu călăuzitor, Forumul Româno-maghiar îşi doreşte identificarea unei soluţii pentru ieşirea din acest impas, astfel încât imobilul Parohiei Reformate din Huedin destinat unei grădiniţe şi creşe să fie utilizat pentru cultivarea unui spirit al convieţuirii, al respectului reciproc şi al bunei înţelegeri între toţi locuitorii comunităţii din Huedin.

În acest sens, Forumul Româno-maghiar (Román-Magyar Fórum) invită toate părțile implicate la o întâlnire de dezbatere şi mediere a acestei situaţii, plecând de la ideea că interesul superior al copilului — beneficiarul principal al actului educaţional — trebuie să fie principală călăuză în rezolvarea acestei situații.

Vă rugăm să ne comunicaţi disponibilitatea dumneavoastră de a participa la o astfel de întâlnire, la adresa de email: office@forumulromanomaghiar.ro sau la numărul de telefon 0745430568.

 

În speranţa unui răspuns pozitiv

Zoltán Györke, preşedinte

Dragoş Sdrobiș, vicepreşedinte

Leave A Comment

%d bloggers like this: