Superstiţii la sărbătoarea Sfinţilor Trei Ierarhi. Ce semnifică fiecare sfânt şi de ce este interzisă munca pe 30 ianuarie

January 30, 2022
483 Views

Pe Sfinţii Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur îi sărbătorim laolaltă în data de 30 ianuarie, ca pe cei mai mari învăţători şi păstori ai Bisericii Ortodoxe.

Tot în cinstea Sfinţilor Trei Ierarhi, acum trei veacuri, domnitorul Vasile Lupu al Moldovei (1634-1653) a înălţat minunata biserică din Iaşi, care a uimit multă lume prin frumuseţea podoabelor ei.

Pe 30 ianuarie, cei trei ierarhi, Vasile cel Mare, Grigore Teologul şi Ioan Gură de Aur, consideraţi de posteritate ca fiind cei mai mari învăţători şi păstori din istoria creştinătăţii, sunt sărbătoriţi de creştinii ortodocşi.

Odată cu darul “tălmăcirii” Sfintelor Scripturi, cei trei ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur, au urcat şi înalta treaptă a arhieriei şi credinţei creştine. De atunci, învăţătura lor ortodoxă se păstrează până în zilele noastre, asa cum a fost desăvârşită de ei.

Credinţa populară spune că acela care munceşte în această zi poate să orbească. Tot acum, tinerele trebuie să postească pentru a avea o căsnicie fericită.

Vremea dă spre primăvară
La sate se obişnuieşte ca în această zi de sărbătoare închinată celor trei sfinţi să se facă praznice de pomenire a morţilor, iar tinerele se roagă şi ţin post pentru a avea o căsnicie fericită. Tot tradiţia populară mai spune că acela care va lucra în această zi nu-i va merge bine „în ale casei” şi poate să orbească. De asemenea, se mai spune în popor că pe 30 ianuarie începe să încolţească grâul care nu a răsărit în toamnă.

În tradiţia populară mai există şi credinţa că de astăzi se schimbă vremea. De-acum, se zice că „se strâmbă pârtiile”, iar vremea dă spre primăvară. Dacă streşinile curg, primăvara va fi friguroasă, dacă e ger, vara va fi călduroasă.

Pentru oameni, cei trei ierarhi erau trei doctori vindecători de boli, astfel că în această zi trebuie să dăm o lumânare de pomană, pentru ca întreaga viaţă să fie luminată.

În multe zone, familiile îi ţin pe cei Trei Ierarhi de patroni ai casei, se face colivă şi oamenii merg la biserică. Nu în ultimul rând, fetele fac vrăji pentru a li se arăta ursitul, nu lucrează şi se mănâncă doar pâine şi sare.

Care dintre ei este mai important
Conform crestinortodox.ro, spre sfârşitul secolului al XI-lea, la Constantinopol se iscase o mare dispută legată de cei trei ierarhi, pe care îi prăznuim pe 30 ianuarie, oamenii întrebându-se care este mai mare: Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Grigorie Teologul sau Sfântul Ioan Gură de Aur. După câţiva ani de la declanşarea neînţelegerilor, cei trei sfinţi au început să i se arate aievea, unul câte unul, episcopului Evhaitelor, Sfântului Ioan Mauropous. În cele din urmă, în anul 1084, într-o vedenie, fericitului i-au apărut cei trei sfinţi împreună.

“După cum vezi, noi la Dumnezeu una suntem şi nicio vrajbă nu este între noi. Fiecare din noi, la timpul său, îndemnaţi de Duhul Sfânt, am scris învăţături pentru mântuirea oamenilor. Cum ne-a insuflat Duhul Sfânt, aşa am învăţat. Nu este între noi unul întâi şi altul al doilea. De chemi pe unul, vin şi ceilalţi doi. Drept aceea, sculându-te, porunceşte, celor ce se învrăjbesc, să nu se mai certe pentru noi. Împreunează-ne, dar, făcându-ne praznic la câte trei într-o singura zi, şi înştiinţează cu aceasta pe creştini, că noi în faţa lui Dumnezeu, una suntem” se arată în scrierile teologice.

Valoarea teologică a celor trei
În urma acestei vedenii, Sfântul Ioan a ales ziua de 30 ianuarie pentru prăznuirea comună a celor Trei Ierarhi, stingându-se astfel şi disputele din capitală, lumea unindu-se în sărbătorirea împreună a Sfântului Ierarh Vasile cel Mare, a Sfântului Grigorie Teologul şi a Sfântului Ioan Gură de Aur.

Pentru a recunoaşte valoarea teologică a Sfinţilor Trei Ierarhi, prin hotărârea luată la Atena, la primul Congres al Profesorilor de Teologie din anul 1936, Sfinţii Trei Ierarhi au devenit protectori ai instituţiilor de învăţământ teologic ortodox din întreaga lume.
Sfântul Vasile cel Mare reprezintă simbolul energiei şi al acţiunii puse în slujba oamenilor; Sfântul Grigore reprezintă simbolul ştiinţei teologice şi al contemplării înalte, fiind primul dintre părinţii bisericeşti care a folosit termenul de teologie; iar Sfântul Ioan Gură de Aur reprezintă simbolul zelului apostolic prin cuvânt şi faptă, pentru orientarea oamenilor spre învăţătura lui Isus.

Leave A Comment