Inspector Școlar General, Marinela Marc – Gânduri despre deontologia profesiei de jurnalist…

“Jurnalistul din România a devenit simbolul unei prese justiţiare într-o societate în care autoritatea instituțiilor statului este în cădere liberă, iar percepția comunităților este că presa poate rezolva aproape toate problemele. Această situație este speculată de ziariști mai mult sau mai puțin pregătiți profesional, care cunosc sau aleg să nu respecte codul deontologic al profesiei de jurnalist. Acest cod ar trebui să stipuleze dintr-o perspectivă morală relaţia jurnalistului cu sine, cu sursele de informare, cu subiecții și cu publicul larg. Chiar dacă încălcarea acestor norme reprezintă un delict de presă (calomnia, injuria etc.), personal consider că cel mai trist este nerespectarea normelor de ordin moral. Dincolo de căutarea şi redactarea ştirilor, de comentarea evenimentelor, ar trebui să conteze obligația morală a jurnaliştilor de a respecta adevărul, în virtutea dreptului publicului de a-l cunoaşte, de a publica doar informaţii ale căror surse sunt verificate, de a nu practica calomnia, defăimarea, acuzaţiile nefondate, răspândirea de zvonuri cu titlu gratuit, sau mai grav, în scopul de a aduce prejudicii de imagine. În principiu, orice jurnalist care își respectă statutul, ar trebui să respecte aceste reguli.

Sunt o persoană publică și îmi asum acest statut cu tot ceea ce presupune, inclusiv de a comunica cu presa și de a oferi informații de interes larg, dar nu voi accepta niciodată ca cineva să asocieze numele meu, în scop denigrator, cu trecutul unor persoane/ firme/societăți, respectiv cu activitatea profesională a acestora, în condițiile în care nu am uzat niciodată de poziția profesională sau de calitatea mea publică, în scopuri neprincipiale.
Pentru că sunt om al sistemului de educație, consider că un rol important în corijarea acestor neajunsuri și în educarea sistemului media îl pot avea, pe lângă mediul concurențial și pluralitatea mijloacelor de informare, educarea jurnaliștilor, de către trusturile de presă. În orice domeniu de activitate, investiția în resursa umană este esențială, cu atât mai mult în instituțiile care produc și trebuie să producă valori etice, dar unde este necesar să se și supună acestora, evitând abuzul de libertate și încredere, incompetență, manipulare, defăimare etc. Cu alte cuvinte, vorbim de o serie de reguli profesionale ce privesc limitele libertății de expresie și mijloacele folosite pentru practicarea meseriei, care conturează etica aplicată profesiunii de jurnalist.” arata Marinela Marc

Leave A Comment

%d bloggers like this: