Cei care aduc mașini second-hand din UE sunt obligați să le înregistreze la RAR

Persoanele care cumpără mașini second-hand din statele membre UE și le aduc în România trebuie să le și înregistreze la Registrul Auto Român (RAR), potrivit unei noi ordonanțe pe care Guvernul a adoptat-o în această săptămână.

De asemenea, RAR va transmite Fiscului, înainte să elibereze cărțile de identitate, toate documentele pe care le primește.

Este o măsură prin care Executivul încearcă să combată fraudei în domeniul comerțului cu autoturisme rulate.

“Atunci când cineva aduce o maşină rulată în România, cel care achiziţionează maşina din străinătate este şi cel care o prezintă la RAR şi este necesar să facem acest lucru pentru a preveni eventuale fraude cu TVA, pentru că ştiţi foarte bine că cel care aduce un vehicul rulat beneficiază de această scutire pentru bunuri intracomunitare. Din verificările pe care le-am făcut până acum, impactul bugetar ar fi fost în ultimii 5 ani de 1,4 miliarde de lei. Şi atunci prin această prevedere vom realiza o prevenţie pentru ca asemenea fenomene să nu se mai întâmple”, a declarat ministrul demis al Finanţelor, Dan Vâlceanu, potrivit Agerpres.

Astfel, Guvernul a modificat Ordonanţa 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate a vehiculului şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere, pentru a preveni fraudele cu TVA și a introdus următoarele articole:

 

1. La articolul 1, după alineatul (9) se introduce un nou
alineat, alineatul (91), cu următorul cuprins:

„(91) Pentru vehiculele rutiere provenite din țări membre UE,
R.A.R. transmite către Agenția Națională de Administrare
Fiscală, în format electronic, documentele prezentate de
persoana care a efectuat achiziția intracomunitară, inclusiv
documentele de proveniență, anterior eliberării cărții de
identitate a vehiculului. Procedura de aplicare a prezentului
alineat se stabilește prin protocol încheiat între cele două
instituții.”

2. La articolul 11, după punctul 16 se introduce un nou
punct, punctul 17, cu următorul cuprins:

„17. persoana care a efectuat achiziția intracomunitară —
persoana fizică sau juridică care a achiziționat vehiculul rutier
dintr-o țară membră UE și care este menționată pe documentele
aferente vehiculului, respectiv pe documentele de proveniență.”

3. La articolul 11 alineatul (1), după litera h) se introduce
o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:

„i) în cazul în care vehiculul rutier provine din țări membre
UE, solicitarea este realizată direct sau prin împuternicit, de
către persoana care a efectuat achiziția intracomunitară a
vehiculului.”

4. La articolul 11, după alineatul (1) se introduce un nou
alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Eliberarea cărții de identitate a vehiculelor rutiere poate
fi suspendată pe o perioadă de maximum 5 zile la solicitarea
motivată a Agenției Naționale de Administrare Fiscală.
Procedura de eliberare a cărții de identitate a vehiculului va fi
reluată din oficiu după expirarea acestui termen.”

Leave A Comment