Joi, 2 septembrie 2021, ora 13.00 –Ședința ordinară a Consiliului Local Cluj-Napoca . Iata ordinea de zi

August 30, 2021
463 Views

Joi, 2 septembrie 2021, ora 13.00 –Ședința ordinară a Consiliului Local Cluj-Napoca . Iata ordinea de zi

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 1

Privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2021. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 2

Privind aprobarea acordării compensației pentru prestarea serviciului public de furnizare a energiei termice în sumă de 238.038 lei, pentru Societatea Termoficare Napoca S.A., aferentă anului 2020. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 3

Privind completarea Anexei la Hotărârea nr. 575/2013, astfel cum a fost completată prin Hotărârile nr. 282/2014, 141/2017, 894/2017, 490/2018, 114/2019, 363/2019, 821/2019, 864/2019, 623/2020 și 206/2021. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 4

Privind atribuirea locuinței de necesitate situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Timișului nr. 75, sc. 2, parter, ap. 1, doamnei Varga Erika și familiei acesteia. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 5

Privind preluarea în proprietatea privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren, identificat cu nr. cad. 341468, înscris în C.F. nr. 341468 Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 6

Privind însușirea Documentațiilor cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Primăverii Est, porțiunea cuprinsă între Calea Mănăștur și str. Ion Meșter. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 7

Privind însușirea Documentației cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, Parcul Rozelor. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 8

Privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului, situat în Calea Turzii nr. 140-142, Liceul de Informatică Tiberiu Popoviciu din municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 9

Privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului Aleea Brateș, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 10

Privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Crinului, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 11

Privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Petre Dulfu, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 12

Privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Tudor Arghezi, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 13

Privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului, situat în Aleea Cioplea nr. 4, Grădinița cu Program Prelungit Buburuza – Structura 1 din municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 14

Privind aprobarea criteriilor în baza cărora se repartizează locuințele sociale, în regim de închiriere, începând cu anul 2021, a formularelor de înscriere pe lista de priorități, a documentelor justificative pentru întocmirea dosarelor, stabilirea datei și a locului de depunere a dosarelor, precum și modul de comunicare a acestor informații către solicitanți. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 15

Privind declararea ca bun de interes public local a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, Aleea Negoiu nr. 2A, ap. 67 și trecerea acestuia în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 16

Privind prelungirea termenului de locațiune a unor contracte având ca obiect locuințe construite de către A.N.L., situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41 și Calea Florești nr. 58B, bl. 6. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 17

Privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială (S)+ P+E, str. Doinei nr. 45F; beneficiare: S.C. Imoinstant S.R.L. și S.C. Dezimo Clu S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 18

Privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială (S)+P+ E, str. Cocorilor nr. 40E; beneficiare: S.C. Imoinstant S.R.L. și S.C. Dezimo Clu S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 19

Privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială (S)+P+ E, str. Cocorilor nr. 40F; beneficiare: S.C. Imoinstant S.R.L. și S.C. Dezimo Clu S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 20

Privind aprobarea P.U.D. – Extindere, etajare parțială și schimbare destinație imobil din atelier pentru școală în creșă și funcțiuni aferente, Aleea Negoiu nr. 9B; beneficiar: Centrul Bugetar de Administrare Creșe.Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 21

Privind aprobarea P.U.Z. de dezvoltare ansamblu rezidențial, str. Fagului nr. 27 – str. Alexandru Macedonski; beneficiară: S.C. Conarh Design S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 22

Privind aprobarea P.U.Z. – de urbanizare, str. Romul Ladea – str. Nordului; beneficiari: Semeniuc Adrian, Șimon Sorin, Șimon Ionela, Nagy Ana, Cuibus Vergina, Soporan Vlad-Alexandru, Soporan Claudia-Anamaria, Hriniac Mihai- Ciprian, Hriniac Rodica-Florina, Săvan Emil, Săvan Viorica-Angela, Trif Grigore, Fuia Petru, Trif Ioan, Grigoraș-Baias Gabriel-Mihai, Grigoraș George-Valentin, Toadere Vasile, Toadere Viorica, Zirbo Ioan, Zirbo Sorina-Maria, Negruțiu Codruța-Liliana-Ana, Mureșan Ioan, Mureșan Aurelia, Cătinaș Ioan, Cătinaș Dina, Puicar Grigore, Puicar Viorica, Ster Ana Ramona, Ster Silviu-Adrian, Vancea Daniel. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 23

Privind aprobarea P.U.Z.C.P. – amenajare ansamblul Clinicilor universitare și dezvoltare Centru integrat de transplant, str. Clinicilor – str. Victor Babeș; beneficiar: Consiliul Județean Cluj. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 24

Privind modificarea și completarea Anexelor 1 și 2 ale Hotărârii nr. 931/2020 (aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar, cu structurile aferente, de pe raza municipiului Cluj-Napoca, pentru anul școlar 2021-2022). Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 25

Privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea nr. 818/2018 (aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Parcului Industrial Cluj Innovation Park). Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 26

Privind darea în concesiune, către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A., a bunurilor aflate în domeniul privat al municipiului Cluj-Napoca, ce fac parte din investiția „Înnoirea flotei de transport în comun în municipiul Cluj-Napoca, prin achiziționarea de tramvaie – Etapa I – Faza I”. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 27

Privind aprobarea modificării Anexei la Hotărârea nr. 858/2018 de aprobare a Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local, alocate pentru activități nonprofit de interes general, conform Legii nr. 350/2005. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 28

Privind aprobarea Programului multianual „Promovarea sănătății orale prin creșterea accesibilității populației defavorizate la servicii de stomatologie”. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 29

Privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Extindere, etajare parțială și schimbare destinație imobil din atelier pentru școală în creșă și funcțiuni aferente, amenajări exterioare, împrejmuire incintă”, str. Negoiu nr. 9B, municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 30

Privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în data de 23.09.2021, ora 14 (prima convocare) și, respectiv, 24.09.2021, ora 14 (a doua convocare). Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 31

Privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Fotbal Club CFR 1907 Cluj S.A., care va avea loc la sediul societăţii, în data de 13 septembrie 2021 ora 10.00 (prima convocare), și în data de 14 septembrie 2021 ora 10.00 (a doua convocare), precum și în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Fotbal Club CFR 1907 Cluj S.A., care va avea loc la sediul societăţii, în data de 13 septembrie 2021 ora 12.00 (prima convocare), și în data de 14 septembrie 2021 ora 12.00 (a doua convocare). Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 32

Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Brădățan Tudor-Iulian și Pencea Brădățan Elena-Roxana, înregistrată sub nr. 351.610/1 din 10.06.2021.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 33

Informare în atenția Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca referitor la cererea de modificare a Hotărârii nr. 938 din 30.01.2020, înregistrată sub nr. 465382 din 11.08.2021 conex cu nr. 369214 din 18.06.2021.

Leave A Comment

%d bloggers like this: