Direcƫia Generală Regională a Finanțelor Publice  Cluj-Napoca reamintește contribuabililor că termenul limită pentru declararea şi plata obligaţiilor fiscale în luna decembrie este  21 decembrie 2023.

December 12, 2023
164 Views

Direcƫia Generală Regională a Finanțelor Publice  Cluj-Napoca reamintește contribuabililor că termenul limită pentru declararea şi plata obligaţiilor fiscale în luna decembrie este  21 decembrie 2023.
Prevederea legală se regăsește la  art. 155, alineatul (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, care stipulează : „Creanțele fiscale administrate de organul fiscal central pentru care, potrivit Codului fiscal sau altor legi care le reglementează, scadența și/sau termenul de declarare se împlinesc la 25 decembrie, sunt scadente și/sau se declară până la data de 21 decembrie. În situația în care data de 21 decembrie este zi nelucrătoare, creanțele fiscale sunt scadente și/sau se declară până în ultima zi lucrătoare anterioară datei de 21 decembrie.”
Calendarul obligațiilor fiscale pentru luna decembrie 2023 este publicat pe site-ul Agenției  Naționale de Administrare Fiscală, www.anaf.ro, la secțiunea Asistență Contribuabili-Informații privind obligațiile fiscale, acesta conținând termenele la care trebuie depuse formularele , obligațiile fiscale existente,  categoriile de contribuabili vizate și baza legală de reglementare.
Pentru a fi consultat, contribuabilii pot accesa următorul link:

https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/asistenta_contribuabili/info_obligatii_fiscale/calendar_obligatii_fiscale

Dintre declarațiile fiscale cu termenul de depunere 21 decembrie 2023, sunt și:
– formularul 100 “Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat”;
– formularul 112 “Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe
venit și evidența nominală a persoanelor asigurate” ;
– formularul 300 “Decont de taxă pe valoarea adăugată”;
– formularul 301 “Decont special de taxă pe valoarea adăugată”.
Prin excepție,  termenul limită de depunere la formularul 390 -“Declarația recapitulativă privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare” este data de 27 decembrie 2023, iar la formularul 394 – termenul limită este 03 ianuarie 202.

Leave A Comment