Muzeul de Arta Cluj-Napoca : Colectia “FONDUL DOCUMENTAR”

August 18, 2023
132 Views

Colecția numită „Fondul documentar” a fost formată inițial din lucrări de pictură, care în anii 1950-1970 erau considerate mai puțin valoroase din punct de vedere artistic și memorial, ori au intrat în patrimoniul Muzeului de Artă din Cluj-Napoca într-o stare mai precară de conservare. Fondul cuprinde aproximativ 300 de portrete din secolul al XVIII-lea și prima jumătate a secolului XX. Majoritatea acestor portrete înfățișează membrii ai unor familii nobiliare maghiare, personalități emblematice ale culturii maghiare și primarii Clujului din secolele XIX–XX. O parte a acestor tablouri sunt operele unor pictori maghiari consacrați (de exemplu Barabás Miklós și Vastagh György) sau ale unor portretiști clujeni renumiți din secolul al XIX-lea (Sikó Miklós, Kőváry Endre, Melka Vince, Marselek Endre, Ács Ferenc, Papp Gábor).

Autorii portretelor din secolul al XVIII-lea sunt aproape necunoscuți, îi amintim însă pe austriecii Johann Georg Weikert și pe Franz Anton Bergmann, care sunt prezenți în colecție cu mai multe tablouri. Dintre pictorii mai puțin cunoscuți ai secolului al XIX-lea, ale căror opere se păstrează în Fondul documentar, îi menționăm pe Simó Ferenc, Ágotha János (portretul lui Vörösmarty Mihály), Boér Márton (portretul lui Aranka György), Spiróné Pataki Gizella (membrii familiei Pataki) și Pallik Béla (portretul contelui Mikó Imre).

Pe lângă portrete, Fondul documentar cuprinde și o serie de alte genuri picturale, cum sunt peisajele, câteva scene de gen și compoziții biblice elaborate de artiști precum Dóczyné Berde Amália, contele Andrássy Géza, Veress Zoltán, Sárdi István, etc. În colecție au intrat și câteva opere de sculptură, cum este seria de portrete ale principilor transilvani (efectuate de Bertha Mihály) sau lucrările lui Kolozsvári Szeszák Ferenc.

Începând din anii 1980, în Fondul documentar au fost incluse opere de grafică și schițe ale unor pictori români consacrați, de exemplu gravuri semnate de Theodor Aman, sau o colecție impresionantă (mai mult de 250 de piese) de foi grafice, schițe și desene de studii efectuate de Octavian Smigelschi.

Leave A Comment