Ordinul de protecție va putea fi emis pentru toate formele de violență, inclusiv pentru hărțuire online sau la telefon – modificările decise de guvern

July 14, 2023
72 Views

Ordinul de protecție – limitat în prezent la victimele violenței domestice – va fi extins și va putea viza toate formele de violență, indiferent de relația care există între victimă și agresor. Se va putea interveni nu doar în cazul violențelor fizice, ci și acolo unde sunt acte de hărțuire online, apeluri telefonice multiple, urmărirea în mod repetat a unei femei sau supravegherea locuinței acesteia, conform unui proiect de lege adoptat joi de guvern.

Prin acest proiect, este reglementat ordinul de protecţie similar celui pentru violența domestică, deoarece în legislația în vigoare pentru victimele violențelor, altele decât cele din sfera domestică, există doar protecție penală.

Actul normativ adoptat joi introduce ordinul de protecție provizoriu, care se emite de îndată, la cererea scrisă a victimei actelor de violență sau, după caz, a tutorelui ori a altui reprezentant legal al acesteia, de către polițiștii care iau cunoștință de săvârșirea unui act de violență, iar din evaluarea situației rezultă că există risc iminent cu privire la săvârșirea unor noi violențe împotriva victimei.

„Victima va fi protejată indiferent cine este agresorul. Prin această lege, extindem ordinul de protecție la toate victimele care au nevoie de protecție, în urma tuturor formelor de violență, indiferent de relația care există între victimă și agresor.
Se va interveni nu doar în cazul violențelor fizice, ci și acolo unde sunt acte de hărțuire online, apeluri telefonice multiple, de multe ori la ore nepotrivite, urmărirea în mod repetat, fără drept sau interes legitim, a unei femei sau supravegherea locuinței acesteia sau a altor locuri și multe altele. Voi face tot ce e nevoie pentru a promova acest proiect în fiecare județ, în fața fiecărui cetățean”, a declarat, joi, ministrul Justiției, Alina Gorghiu.

În urma aprobării de către guvern, proiectul de act normativ va fi trimis Parlamentului pentru adoptare, urmând să intre în vigoare la 180 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial.

Pentru ce acte de violență va putea fi cerut și emis ordin de protecție
Conform proiectului de act normativ, prin acte de violență se înțelege:

„a) orice lovire sau act de violență cauzatoare de suferințe fizice;
b) orice act de violență de natură sexuală;
c) amenințarea unei persoane cu săvârșirea unei infracțiuni sau a unei fapte păgubitoare ilicite îndreptate împotriva sa ori a altei persoane, dacă este de natură să îi producă o stare de temere;
d) fapta repetată de urmărire a unei persoane, fără drept sau fără un interes legitim ori de supraveghere a locuinței, a locului de muncă sau a altor locuri frecventate de către aceasta ori efectuarea de apeluri telefonice sau alte tipuri de comunicări prin mijloace de transmitere la distanță care, prin frecvență, conținut sau momentul în care sunt emise creează temere, precum și alte acțiuni cu efect similar;
e) orice act de hărțuire online, mesaje online instigatoare la ură, urmărire online, amenințări online, publicarea neconsensuală de informații și conținut grafic intim, accesul ilegal la comunicații şi date private și orice altă formă de utilizare abuzivă a tehnologiei informației și a comunicațiilor, cu scopul de a umili, speria, reduce la tăcere victima;
f) încercarea de a determina sau determinarea unei persoane prin corupere, prin constrângere ori prin altă faptă cu efect vădit intimidant să nu sesizeze organele de urmărire penală, să nu dea declarații, să îşi retragă declarațiile, să dea declarații mincinoase ori să nu prezinte probe, într-o cauză penală, civilă sau în orice altă procedură judiciară;
g) orice alte acte de violență fizică sau psihică ce pun în pericol viața, integritatea fizică sau psihică ori libertatea unei persoane.”

…..

Proiectul de act normativ poate fi consultat integral aici

……

Leave A Comment

%d bloggers like this: