Bancnotele ar putea deveni amintiri: Salariile și plățile cash ar putea fi interzise, cu anumite excepții

Salariul cash sau plata în numerar la comercianți ar putea fi eliminate, conform unui proiect foarte aproape de a fi aprobat și publicat în Monitorul Oficial.
Un Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative în scopul creşterii incluziunii financiare este foarte aproape de a primi voturile Parlamentului, după ce a fost avizat de toate Comisiile.

Proiectul ar putea intra în vigoare la 180 de zile de la publicarea sa în Monitorul Oficial, după ce va fi primit voturile Camerei Deputaților, care este for decizional.

Potrivit ultimelor amendamente depuse în Comisia de Buget, finanțe și bănci, „plata veniturilor de natură salarială, asimilate salariilor și a beneficiilor de asistență socială se efectuează prin mijloace de plată fără numerar”.

Excepții de la plata salariului pe card
Prin excepție, consumatorul vulnerabil din punct de vedere financiar, definit la art.4 lit.e) din Legea nr.258/2017 privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăți, schimbarea conturilor de plăți și accesul la conturile de plăți cu servicii de bază, precum și personalul din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională pot primi, la cerere, în numerar drepturile care li se cuvin potrivit prevederilor legale în vigoare.

Exceptate pot fi și categoriile de personal din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională.

Ce înseamnă consumator vulnerabil din punct de vedere financiar:

Articolul 4 din Legea 258/2017 prevede următoarele: „e) consumator vulnerabil din punct de vedere financiar – consumatorul al cărui venit lunar nu depășește echivalentul a 60% din câștigul salarial mediu brut pe economie, previzionat în ultima prognoză macroeconomică, respectiv prognoza de toamnă, publicată de către Comisia Națională de Prognoză în anul în curs pentru anul următor, sau al cărui venit din ultimele 6 luni nu depășește echivalentul a 60% din câștigul salarial mediu brut pe economie;”

Câștigul salarial mediu brut pe economie pentru anul 2023 este de 6789 lei, potrivit Legii BASS nr.369/2022.

…..

Leave A Comment

%d bloggers like this: