Calendar ANAF: Declarația unică 2023, direcționarea a 3,5% din impozit către ONG și alte formulare care se depun în mai 2023

April 29, 2023
133 Views

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat, vineri, calendarul obligațiilor fiscale pe luna mai 2023, unde se regăsesc, printre altele, declarația unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice (Formularul 212), depunerea formularului 230 privind direcționarea procentului de 3,5% din impozit către un ONG și altele.

Amintim că 25 mai este deadlineul pentru depunerea la ANAF a formularului 212 – Declarația Unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice.

Tot joi, 25 mai este și termenul pentru depunerea formularului 230 – Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat.

Marți 2 mai 2023
– Depunerea Declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA – aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc) perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art.322 din Legea nr.227/2015) – Formularul 394.

Se depune de către:

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 316 din Codul fiscal, pentru livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile în România pentru care persoana obligată la plata taxei este furnizorul/prestatorul conform art. 307 alin. (1) sau (7) din Codul fiscal sau beneficiarul conform art. 331 din Codul fiscal;
Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 316 din Codul fiscal, care realizează achiziţii de bunuri sau servicii taxabile pentru care locul livrării/prestării este în România conform art. 275, respectiv art. 278 din Codul fiscal, inclusiv achiziţiile pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA conform art. 307 alin. (2), (3), (5) şi (6) şi art. 331 din Codul fiscal, indiferent de data la care intervine exigibilitatea taxei.
– Depunerea Decontului privind accizele pentru anul precedent – Formularul 120. Se depune de către operatorii economici plătitori de accize.

– D406 – declaraţia informativă SAF-T.

Cine depune:

Contribuabilii încadraţi în categoria mari contribuabili la data de 1 ianuarie 2022, care nu au făcut parte din această categorie în anul 2021 pentru alte informaţii decât cele privind secţiunile “Stocuri” şi “Active”.
Contribuabilii încadraţi în categoria contribuabili mijlocii la data de 31 decembrie 2021. Obligaţia de depunere a Declaraţiei informative D406 începe de la data de 1 ianuarie 2023, care reprezintă data de referinţă pentru contribuabilii mijlocii.
– 395 – Declaraţie informativă privind trimiterile poştale contra ramburs efectuate de către furnizorii de servicii poştale pe teritoriul naţional.

Cine depune:

Persoanele autorizate pentru activitatea de furnizare a serviciilor poştale pentru trimiterile poştale contra ramburs efectuate pe teritoriul naţional. (serviciu de trimitere contra ramburs = serviciul poştal a cărui particularitate constă în achitarea de către destinatar expeditorului, prin intermediul reţelei poştale, a contravalorii bunului care face obiectul trimiterii poştale înregistrate).

Luni 8 mai 2023

…..

Vezi AICI calendarul complet ANAF cu obligațiile fiscale pentru luna mai 2023,

Leave A Comment

%d bloggers like this: