Parlamentul a adoptat ordonanța care plafonează prețurile la energie

November 24, 2022
98 Views

Camera Deputaților a adoptat, miercuri, Ordonanța 119/2022 privind plafonarea prețurilor la energie cu mai multe modificări promovate de coaliția PSD-PNL-UDMR. Opoziției i s-au respins toate amendamentele. Proiectul de lege reglementează piața de energie în proporție de 80%. Consumatorii casnici care depășesc pragul de 255 kwh pe lună vor plăti diferența la prețul de 1,3 lei/kwh la fel ca și marii consumatori.

Cu 177 de voturi pentru, 75 împotrivă și 11 abțineri proiectul de lege privind aprobarea OUG 119/2022 a fost adoptat de Camera Deputaților care este și forul decizional în acest caz.

Potrivit prevederilor adoptate de deputați, prețul final facturat plafonat de către furnizorii pentru energia electrică este:

-clientii casnici al căror consum lunar este cuprins între 0-100 kWh inclusiv plătesc 0,68 lei/kWh
-clienţii casnici al căror consum mediu lunar este de maximum 255 kWh plătesc 0,80 lei/kWh
-clienţii casnici al căror consum mediu lunar depășește 255 kWh/lună plătesc 1,3 lei/ kWh

Beneficiază de plafonarea prețului de 0.68 lei/kWh următoarele categorii de clienți casnici:

-cei care utilizează dispozitive, aparate sau echipamente medicale necesare efectuării tratamentelor, în baza unei cereri și a unei declaraţii pe propria răspundere; pretul final facturat plafonat se aplica de la data de întai a lunii urmatoare celei in care s-au depus documentele mentionate;
-cei care au în întreţinere cel puţin 3 copii cu vârsta de până în 18 ani, respectiv 26 de ani, în cazul în care urmează o formă de învăţământ, în baza unei cereri si a unei declaraţii pe propria răspundere; prețul final facturat plafonat se aplică de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-au depus documentele menționate.
-familii monoparentale, care au în întreținere cel puțin un copil cu vârsta de până la 18 ani, respectiv 26 ani în cazul în care urmează o formă de învațământ.

De asemenea vor beneficia de plafonare de maxim 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru 85% din consumul lunar realizat la locul de consum, diferenţa de consum lunar de energie electrică urmând a fi facturată la preţul maxim de 1,3 lei kWh, cu TVA inclus, în baza declaraţiei pe propria răspundere a reprezentantului legal pentru consumatorii:
-întreprinderile mici şi mijlocii, astfel cum sunt definite în Legea nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare IMM-uri;
-operatorii/operatorii regionali ce prestează/furnizează serviciile de utilităţi publice precum şi Societatea de Transport cu Metroul Bucureşti «Metrorex» – S.A.;
-operatorii economici din domeniul industriei alimentare, identificaţi prin cod CAEN 10, precum şi cei din domeniul agriculturii şi pescuitului, identificaţi prin cod CAEN 01 şi 03;
-autorităţile şi instituţiile publice locale, serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiile şi societăţile comerciale de interes judeţean, municipal sau local, regiile autonome și toate entitățile publice și private care prestează un serviciu public, în temeiul legii, dacă sunt înfiinţate sau organizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, judeţelor, municipiului Bucureşti
-spitalele publice şi private definite conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-unităţile de învăţământ publice şi private, precum şi creşele, furnizorii publici și privaţi de servicii sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale;

Plafonarea menționată în prezentul articol se aplică și pentru situații în care una dintre entitățile menționate anterior este beneficiarul final al consumului de energie electrică și/sau pentru toate clădirile care au fost construite și autorizate cu destinația de spitale.

Camera Deputaţilor este for decizional, legea merge la promulgare la președintele Klaus Iohannis.

Leave A Comment

%d bloggers like this: