INS : Populatia rezidenta a Romaniei a fost de 19,201 milioane de locuitori, la 1 ianuarie 2021

July 9, 2022
199 Views

Populaţia rezidentă a României a fost de 19,201 milioane de locuitori, la 1 ianuarie 2021, iar populaţia feminină a fost majoritară, cuprinzând 9,814 milioane de persoane care reprezintă 51,1% din totalul populaţiei rezidente, potrivit unui comunicat al Institutul Naţional de Statistică (INS).

Comparativ cu 1 ianuarie 2020, la 1 ianuarie 2021, INS afirmă că se remarcă adâncirea fenomenului de îmbătrânire demografică prin reducerea populaţiei tinere (de 0 – 14 ani) cu 4.400 persoane, ponderea acesteia reprezentând (15,8%) în totalul populaţiei rezidente şi creşterea ponderii celei vârstnice (de 65 ani şi peste) de la 18,9% la 19,3% (+43.200 persoane). Populaţia adultă (15-64 ani) reprezintă 64,9% din total, în scădere cu 166.000 persoane faţă de începutul anului 2020. În cadrul populaţiei adulte a crescut ponderea grupelor de vârstă 15-19 ani, 20-24 ani, 45-49 ani şi 50-54 ani şi a scăzut cea a grupelor de vârstă 25-29 ani, 30-34 ani, 35-39 ani, 40-44 ani, 55-59 ani şi 60-64 ani.

În mediul urban locuiesc 10,296 milioane de persoane, reprezentând peste jumătate din populaţia rezidentă a ţării (53,6%).

La 1 ianuarie 2021, regiunea de dezvoltare Nord-Est (cu judeţele: Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui) deţinea cel mai mare număr de locuitori, cu o pondere de 16,5% în populaţia rezidentă a ţării. La polul opus se situa regiunea de dezvoltare Vest (formată din judeţele: Arad, Caraş-Severin, Hunedoara, Timiş) cu o pondere de doar 9,2% în populaţia rezidentă a ţării. Regiunea de dezvoltare Bucureşti-Ilfov este cea mai urbanizată regiune, populaţia care locuieşte în municipii şi oraşe reprezentând 88,1% din populaţia totală a regiunii.

În anul 2021, sporul natural al populaţiei rezidente a continuat să fie negativ (de -156.000 persoane), valori negative ale acestuia înregistrându-se şi în profil teritorial, în toate regiunile ţării. Cel mai mare spor negativ s-a înregistrat în regiunea Sud-Muntenia (-32.300 persoane), iar cel mai mic în regiunea Bucureşti-Ilfov (-11.400 persoane). Valori negative semnificative ale sporului natural s-au înregistrat şi în regiunile Sud-Est (-24.000 persoane), Nord-Est (-21.500 persoane) şi Sud-Vest Oltenia (-19.600 persoane).

INS menţionează că evoluţiile semnificative înregistrate în societate, precum scăderea natalităţii, menţinerea unui spor natural negativ, migraţia internaţională, schimbarea comportamentului demografic al cuplurilor căsătorite sunt numai unii dintre factorii consideraţi răspunzători de scăderea fertilităţii şi, implicit, a populaţiei rezidente, precum şi a modificării structurii acesteia pe grupe de vârstă.

…..

Leave A Comment

%d bloggers like this: