Daniel Buda , europarlamentar PNL – PNS trebuie adaptat la contextul actual pentru asigurarea rezilientei fermelor mici si mijlocii!

“În cadrul Comisiei de Agricultură și Dezvoltare Rurală am participat la un schimb de opinii cu directorul general Wolfgang Burtscher al DG AGRI din partea Comisiei Europene care ne-a prezentat situația generală a Planurilor Naționale Strategice pentru PAC. În cursul reuniunii din februarie, Comisia a prezentat situația actuală și o primă analiză. Astăzi, ne așteptăm la o prezentare completă și detaliată a elementelor-cheie ale reformei, a situației în care Comisia se află în procesul său de examinare și validare a planurilor și a principalelor dificultăți.

🔊Previziunile prezentate de către experții Comisiei legate de declinul fermelor mici și mijlocii nu sunt optimiste. Am prevăzut în regulamentul PAC ca minim 10% din fonduri să fie alocate fermelor mici și mijlocii și am ridicat întrebarea alocări sumelor aferente de către fiecare stat membru pentru combaterea scăderii numărului de ferme. De la an la an putem observa un trend descendent deoarece nu reușim să venim cu cele mai bune mecanisme pentru a-i sprijini pe cei mai vulnerabili în fața unor schimbări majore, cum ar fi conflictul din Ucraina. Un alt aspect la care m-am referit a fost consumul de îngrășăminte chimice sau substanțe, pe care statele membre trebuie să îl reducă, pentru a ne atinge țintele asumate. Întrebarea mea a fost legată de punctul de plecare atunci când discutăm de aceste obiective, deoarece avem cantități diferite de îngrășăminte folosite de diverse state, iar punctul de referință pentru atingerea obiectivelor trebuie clar menționat, fie o medie europeană, fie în funcție de fiecare țară. Totodată, avem probleme legate de asigurarea furajelor proteice, spre exemplu 50% provin din importuri. Trebuie să știm dacă s-a reconfigurat strategia UE pentru ceea ce înseamnă asigurarea necesarului de furaje proteice provenite din afara blocului comunitar.
🔊Wolfgang Burtscher, DG AGRI, ne-a informat despre importanța implementării PNS într-un interval de timp benefic statelor membre. Principiile flexibilității și subsidiarității sunt necesare pentru implementarea cu succes a Planurilor naționale Strategice. Problema declinului fermelor mici și mijlocii este abordată în conținutul acestor documente prin sumele aferente redistribuirii, obiectivul fiind de minim 10% pentru fiecare stat membru, acordat prin plăți directe. Directorul General DG AGRI ne-a transmis faptul că trebuie să analizăm diferitele modele de exploatare agricolă din statele membre, unele fiind bazate într-o mare măsură pe importurile din state terțe. Echilibrul sănătos între cereale, culturi pentru furaje și creșterea animalelor are la bază găsirea unui model de bune practici. Impactul situației din Ucraina asupra PNS este legat de asigurarea lanțului de aprovizionare privind îngrășămintele, furajele proteice, materiale prime extrem de importante pentru siguranța alimentară.” arata Daniel Buda

Leave A Comment

%d bloggers like this: