Doar 10% dintre elevii romani au acces la experiente de invatare practica, prin comparatie cu 61%, in UE (studiu)

March 1, 2022
320 Views

România alocă cei mai puţini bani pe cap de elev care studiază în învăţământul profesional şi tehnologic (IPT), de peste zece ori mai puţin decât media europeană, în condiţiile în care 56% dintre elevii din învăţământul secundar superior sunt înscrişi la licee tehnologice sau şcoli profesionale, potrivit un studiu realizat de Centrul Român de Politici Europene (CRPE).

Astfel, doar 10% dintre elevii români au acces la experienţe de învăţare practică, prin comparaţie cu media de 61% din UE.

CRPE este o organizaţie parte a consorţiului Creştem prin Educaţie Agricolă (CEA), format dintr-un grup de organizaţii care îşi propun dezvoltarea învăţământului tehnologic cu profil agricol din România.

Conform sursei citate, elevii care au făcut ucenicie sau stagii de practică îşi găsesc mai uşor un loc de muncă: în mai puţin de două luni, comparativ cu peste 20 de luni în cazul celor care s-au pregătit doar la şcoală. Pentru unele materii din curriculumul IPT nu există resurse esenţiale, cum ar fi manualele.

În acest an şcolar, locurile pentru clasa a IX-a la liceele cu profil tehnologic, filiera învăţământ profesional, au fost reduse cu 36%.

“Învăţarea la locul de muncă – aşa cum sunt de exemplu stagiile de practică şi ucenicia elevilor la un angajator – reprezintă o componentă centrală a învăţământului profesional şi tehnologic care are urgent nevoie de finanţare, prevederile legii privind practica elevilor şi studenţilor nefiind aplicate nici la 15 ani de la promulgarea acesteia”, susţin autorii studiului.

Potrivit raportului “De ce avem nevoie de învăţare la locul de muncă în învăţământul profesional şi tehnic românesc? Un model de practica pentru liceele agricole”, realizat de CRPE, România alocă cei mai puţini bani pe cap de elev care studiază în învăţământul profesional şi tehnologic, de peste 10 ori mai puţin decât media europeană alocată per capita, în cifre ajustate la paritatea puterii de cumpărare. Aceasta, în condiţiile în care 56% dintre elevii din învăţământul secundar superior (ciclul 2, nivel care corespunde liceului) sunt înscrişi la licee tehnologice sau şcoli profesionale.

Conform sursei citate, autorităţile nu au elaborat nici până acum normele relevante de aplicare pentru Legea nr. 258/2007 privind practica elevilor şi studenţilor, care prevede o subvenţie financiară suplimentară echivalentă cu 5% din alocaţia anuală per elev pentru unităţile şi instituţiile de învăţământ care organizează educaţie practică. Aceste sume pot fi utilizate exclusiv pentru organizarea şi desfăşurarea practicii. Deşi există aceste prevederi legale, o mare parte din liceele intervievate de către CRPE au declarat că nu au accesat astfel de fonduri.

De asemenea, pentru unele materii din curriculumul acestor instituţii de învăţământ nu există resurse esenţiale, cum ar fi manualele.

“Deşi învăţământul profesional şi tehnologic în ansamblul său – de la liceele tehnologice la şcolile profesionale şi postliceale – reprezintă la nivel declarativ o prioritate a sistemului de învăţământ din România, în realitate decizia politică merge în sens invers: pentru actualul an şcolar, numărul locurilor disponibile în clasa a IX-a la liceele cu profil tehnologic a fost redus cu peste o treime (36%), şubrezind şi mai mult această parte importantă a infrastructurii educaţionale naţionale care sunt liceele tehnologice. Efectul pe termen mediu şi lung este periclitarea viitorului învăţământului secundar (de nivel liceal şi postliceal) cu profil tehnic, cu impact asupra ratei şomajului în rândul generaţiilor viitoare şi a dezvoltării economice a României, în contextul în care mai bine de jumătate din efectivul total de elevi din învăţământul secundar superior învaţă în licee tehnologice şi şcoli profesionale”, a afirmat Alexandra Popa, director executiv CRPE.

Studiul CRPE arată că deşi formarea practică este obligatorie în învăţământul profesional şi tehnic, în realitate aceasta este ignorată de aproape toţi factorii care ar trebui să îi asigure succesul.

…..

Leave A Comment

%d bloggers like this: