ITM Cluj a desfășurat control pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată și verificarea modului în care se respectă dispozițiile legale în domeniul securității și sănătății în muncă la angajatorii care își desfășoară activitatea în domeniul de fabricare a produselor de brutarie, a produselor făinoase și comerțul cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate.

În perioada 22-26 noiembrie 2021  ITM Cluj a desfășurat, în cadrul unei campanii organizate la nivel naţional, acţiuni de control pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată și verificarea modului în care se respectă dispozițiile legale în domeniul securității și sănătății în muncă la angajatorii care își desfășoară activitatea în domeniul de fabricare a produselor de brutarie, a produselor făinoase și comerțul cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate.

Motivarea campaniei:

Munca nedeclarată constituie un fenomen extrem de nociv, datorită consecințelor sociale și economice pe care le produce, persoana care prestează muncă nedeclarată fiind lipsită de protecție socială, neavând siguranța plății muncii prestate.

Obiectivele campaniei:

Identificarea și combaterea muncii nedeclarate și luarea măsurilor care se impun pentru determinarea respectării, de către angajatorii care desfășoară activități în domeniile controlate,  a prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă.

Identificarea angajatorilor care utilizeaza nelegal munca copiilor și a tinerilor.

Determinarea angajatorilor de a încheia contracte individuale de muncă pentru persoanele depistate fără forme legale de angajare si de a le înregistra în aplicația Revisal.

Creșterea gradului de conștientizare a angajaților și angajatorilor în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă.

Eliminarea neconformităților constatate prin dispunerea de măsuri obligatorii de intrare în legalitate și aplicarea de sancțiuni contravenționale corespunzătoare.

Rezultatele  campaniei :

Au fost efectuate controale la un numar de 27 de angajatori din judetul Cluj. În domeniul relațiilor de muncă o societate comercială  a fost  sancționată contravențional, cu amendă in valoare de 20.000 lei, pentru primirea la muncă a unei persoane fără încheierea unui contract individual de muncă. Alte trei societăți comerciale au fost sancționate cu amenzi în valoare de 6.000 lei pentru nerespectarea prevederilor privind repausul săptămânal și pentru faptul că nu s-a făcut dovada intocmirii unei evidențe cu programul de lucru al salariatilor.

În domeniul securității și sănătății în muncă trei angajatori au primit amenzi în valoare de 10.000 lei pentru neefectuarea instruirii salariaților la locul de muncă și pentru neactualizarea verificării  instalațiilor de împamântare a echipamentelor de muncă.

Cuantumul total al amenzilor aplicate cu ocazia acestei campanii a fost de 36.000 lei.

 

Inspector Şef,                                                                                 Purtător de cuvânt,                                  Daniel Păcurariu

Leave A Comment

%d bloggers like this: