Sedinta ordinara a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca din 4.10.2021 (video) Iata ordinea de zi

October 5, 2021
516 Views

Sedinta ordinara a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca din 4.10.2021 (video) Iata ordinea de zi

Proiect de hotărâre nr. 1

Privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2021. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 2

Privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale pentru anul 2022. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 3

Privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Societății Cluj Innovation Park S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Cluj Innovation Park S.A., care va avea loc la sediul societății, în data de 19.10.2021, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 27.10.2021, ora 10 (a doua convocare). Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 4

Privind aprobarea cuantumului unei burse aferente anului școlar 2021-2022, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 5

Privind lista de priorități pentru atribuirea unui spațiu cu destinația de sediu în favoarea persoanelor juridice, constituite în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 26/2000, actualizată, pentru anul 2021. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 6

Privind declararea ca bun de utilitate publică locală și darea în administrare, în favoarea Serviciului Public de interes local pentru administrarea parcărilor, a imobilului (construcție) situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bogdan P. Hasdeu nr. 69-67, 45. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 7

Privind însușirea Documentației cadastrale de dezmembrare a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 104. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 8

Privind însușirea Documentației tehnice de actualizare a datelor de carte funciară pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 14-16. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 9

Privind însușirea Documentației tehnice de actualizare a datelor de carte funciară pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Republicii nr. 26. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 10

Privind însușirea Documentației cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Predeal nr. 28. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 11

Privind însușirea Documentațiilor cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilelor terenuri și construcții, situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 157. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 12

Privind declararea ca bun de interes public local a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Ghimeșului nr. 1 și trecerea acestuia în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 13

Privind declararea ca bun de interes public local a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 2, ap. 23 și terasa anexă și trecerea acestuia în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 14

Privind preluarea în proprietatea privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Năvodari nr. 2, identificat cu nr. cad. 339940, înscris în CF nr. 339940 Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 15

Privind preluarea în proprietatea privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren, identificat cu nr. cad. 342419 înscris în C.F. nr. 342419 Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 16

Privind modificarea obiectului Contractului de închiriere nr. 141754 din 13.03.2019, încheiat cu Uniunea Salvați România, Filiala Județeană Cluj. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 17

Privind atribuirea în regim de închiriere a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Observatorului nr. 1-3, ap. 84, în favoarea domnului senator Bordei Cristian. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 18

Privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 1A, teren aferent apartamentului nr. 9 din blocul 1D, și a garajului auto G9. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 19

Privind darea în concesiune, către S.C. Rosal Grup S.A., a unui teren, în suprafață de 147 mp., parte din nr. cadastral 251096 – C.F. nr. 251096, situat pe str. Bucium f.n., în vederea amenajării și exploatării unui punct de colectare a deșeurilor voluminoase. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 20

Privind lista de priorități pe anul 2021 pentru tinerii care au acces la locuințe construite prin A.N.L., destinate închirierii, aprobată prin Hotărârea nr. 111/2021, refăcută ca urmare a vacantării imobilului situat în Calea Florești nr. 58B, bl. 6, ap. 17, în conformitate cu art. 15 din H.G. nr. 962/2001. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 21

Privind prelungirea termenului de locațiune a Contractului de închiriere nr. 246851 din 22.10.2010, având ca obiect locuința A.N.L., situată în municipiul Cluj-Napoca, Calea Florești nr. 58B, bl. 6, apartament 10, încheiat cu doamna Alhafez Livia. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 22

Privind completarea Anexei la Hotărârea nr. 209/2021 privind lista de repartizare, în vederea atribuirii prin închiriere, a locuințelor sociale, persoanelor aflate pe lista de priorități pe anul 2021, aprobată prin Hotărârea nr. 112/2021. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 23

Privind solicitarea de trecere din domeniul public al Statului român și administrarea operativă a Ministerului Tineretului și sportului, Direcția Județeană pentru sport și tineret Cluj, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a suprafeței de 1800 mp. din terenul aferent imobilului situat în municipiului Cluj-Napoca, str. Nicolae Cristea nr. 28, identificat cu nr. topo 4952/1/2, înscris în C.F. nr. 295045 Cluj-Napoca și a construcției identificate cu nr. topo 4952/1/2-C2. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 24

Privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului a unui imobil cu destinație de drum și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Platanilor, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 25

Privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului a unui imobil cu destinație de drum (tronson de drum ce se desprinde din str. Valea Chintăului) și însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 26

Privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Meteor, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 27

Privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Jiului, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 28

Privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 803/2020 (aprobarea P.U.D. – Construire imobil mixt, locuințe colective cu parter comercial, S1p+S2+P+2E+R, str. Teleorman nr. 23A; beneficiari: Sîntejudean Radu și Sîntejudean Cosmina-Roxana). Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 29

Privind modificarea Hotărârii nr. 938/2020, de aprobare a P.U.D. – Construire imobil cu funcțiune mixtă, S+P+2E+3R, Calea Turzii nr. 33. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 30

Privind aprobarea P.U.D. – Construire două locuințe individuale în regim izolat, S+P+E și P+E, str. Arțarului nr. 43; beneficiari: Moldovan Liviu și Moldovan Alexandru. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 31

Privind aprobarea P.U.D., Construire locuință unifamilială, P+E+M, str. Pintea Viteazu nr. 10; beneficiar: Rad Raul Vasile. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 32

Privind aprobarea P.U.D., Construire locuință semicolectivă cu două unități locative, P+E, str. Erkel Ferenc nr. 20; beneficiari: Mureșan Radu Vale și Mureșan Angela. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 33

Privind aprobarea P.U.D., Construire locuință semicolectivă, P+E, str. Voievodul Gelu nr. 17; beneficiari: Pop Aurel și Pop Ileana. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 34

Privind aprobarea P.U.D. – Extindere locuință în vederea realizării celei de-a doua unități locative, cu regim de înălțime P+E+R, str. Arieșului nr. 80; beneficiari: Lazăr Claudiu-Călin și Lazăr Volinaș-Marius. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 35

Privind aprobarea P.U.D. – Extindere și mansardare locuință unifamilială, Sp+P+M, str. Morii nr. 18; beneficiară: Galiș Maria. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 36

Privind acordarea sporului pentru condiții de muncă personalului contractual care face parte din familia ocupațională de funcții bugetare „Administrație” din cadrul Centrului Bugetar de Administrare Creșe, din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 37

Privind atribuirea denumirii unei străzi din municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 38

Privind aprobarea actualizării prețurilor unitare, cuprinse în Anexa 3 la Hotărârea nr. 654/2018, practicate de către Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca, pentru activitatea de „Desființare pe cale administrativă a construcțiilor provizorii și a celor executate fără autorizație de construire, amplasate pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca, inclusiv transportul și depozitarea materialelor”. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 39

Privind aprobarea Documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea și modernizarea Parcului 14 Iulie – Grigorescu – din municipiul Cluj-Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 40

Privind aprobarea actualizării Documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare și reconversie clădire existentă în creșă și grădiniță, str. Parcul Feroviarilor nr. 1A”, din municipiul Cluj-Napoca, aprobate prin Hotărârea nr. 563/2021. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 41

Privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Parcul Feroviarilor nr. 1A, județul Cluj și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Modernizare și reconversie clădire existentă în creșă și grădiniță, str. Parcul Feroviarilor nr. 1A”. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 42

Privind darea în concesiune către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. a bunurilor aflate în domeniul privat al Municipiului Cluj-Napoca, ce fac parte din investiția „Achiziționare a 74 bucăți sisteme de validare pe mijloacele de transport”. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 43

Privind completarea Anexei la Hotărârea nr. 440/2019 astfel cum a fost completată prin Hotărârea nr. 987/2019, Hotărârea nr. 159/2020, Hotărârea nr. 552/2020 și Hotărârea nr. 560/2021 privind aprobarea prețurilor practicate de către Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca pentru activitatea de „Modernizare, reparații și întreținere a străzilor, aleilor, trotuarelor, sistemului rutier de pe poduri” de pe raza municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 44

Privind aprobarea demarării procedurii de selecție a unui administrator în Consiliul de administrație al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 45

Privind aprobarea unor măsuri de funcționare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Asociața Metropolitană de Transport Public Cluj pentru anul 2021. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 46

Privind modificarea și completarea art. V din Hotărârea nr. 640/2020 (modificarea Anexei H.C.L. nr. 633/2019, cu modificările ulterioare, a Anexei H.C.L. nr. 393/2019, cu modificările ulterioare și a Anexei 2 la H.C.L. nr. 642/2016, cu modificările și completările ulterioare și încetarea parțială a prevederilor H.C.L. nr. 309/2015, cu modificările și completările ulterioare). Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 47

Privind aprobarea organigramei și a statului de funcții a Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor, serviciu aflat în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 48

Privind aprobarea proiectului „Creșterea capacității Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca de gestionare a crizei sanitare COVID 19, prin achiziția de echipamente de protecție medicală”, cod SMIS 141253. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 49

Privind alocarea sumei de 650.000 de lei de la bugetul local pe anul 2021 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie „Prof. Dr. Octavian Fodor” Cluj-Napoca, cu destinația „Achiziție echipament medical: Turn laparoscopie, 1 bucată = 650.000 lei”. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 50

Privind alocarea sumei de 580.000 de lei de la bugetul local pe anul 2021 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Spitalul Clinic de Boli Infecțioase, cu destinația „Dotarea cabinetelor de Cardiologie și Dermatologie din cadrul Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca cu echipamente medicale: 1. Ecograf cardiologie, 1 bucată = 290.000 lei; 2. Laser fracționat CO₂, 1 bucată = 290.000 lei”. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 51

Privind alocarea sumei de 653.000 de lei de la bugetul local pe anul 2021 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Institutul Inimii de Urgență pentru Boli Cardiovasculare, „Niculae Stăncioiu”, cu destinația „1. Cheltuieli de administrare, respectiv utilități = 253.000 lei; 2. Upgrade prelucrare și interpretare imagini CT = 400.000 lei”. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 52

Privind alocarea sumei de 356.000 de lei de la bugetul local pe anul 2021 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Spitalul Clinic Căi Ferate Cluj-Napoca, cu destinația „Achiziție aparatură medicală: 1. Criomicrotom = 143.000 lei; 2. Aparat automat de colorare lame = 213.000 lei”. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 53

Privind alocarea sumei de 540.000 de lei de la bugetul local pe anul 2021 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Institutul Oncologic „Prof. dr. I. Chiricuță” Cluj-Napoca, cu destinația „Achiziție echipamente medicale: Dispozitiv avansat de dezinfecție cu UV-C, cu sistem de măsurare a radiațiilor, 2 bucăți = 540.000 lei”. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 54

Privind alocarea sumei de 5.383.208 de lei de la bugetul local pe anul 2021 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj, cu destinațiile conform Anexei. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 55

Privind alocarea sumei de 88.000 de lei de la bugetul local pe anul 2021 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Spitalul Militar de Urgență „Dr. Constantin Papilian” Cluj-Napoca (U.M. 02454), cu destinația „Dotare cu aparatură medicală bloc operator și sectorul cu paturi din cadrul Secției Ortopedie: 1. Gipsotom electric = 9.999 lei; 2. Aparat de mișcare pasivă a genunchiului/șoldului = 35.000 lei; 3. Sistem încălzire pacient = 44.000 lei”. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 56

Privind alocarea sumei de 271.000 de lei de la bugetul local pe anul 2021 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Daniello”, cu destinația „Achiziții aparatură medicală necesară compartimentului ATI și aparatură medicală necesară înființării laboratorului de reabilitare respiratorie post-covid: 1. Compresor DK50DS-Smart, cu roți, 40lt/3.5 bar, 2 bucăți = 47.000 lei; 2. Aparat laserterapie MLS de înaltă intensitate, robotizat, cu două surse = 117.000 lei; 3. Bandă de mers pentru recuperare medicală = 58.000 lei; 4. Stepper ascendent = 49.000 lei”. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 57

Privind alocarea sumei de 700.000 de lei de la bugetul local pe anul 2021 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj, cu destinația „Reparații curente = 700.000 lei. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 58

Privind alocarea sumei de 450.000 de lei de la bugetul local pe anul 2021 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal, cu destinația „I. Cheltuieli de administrare, funcționare = 182.000 lei; II. Investiții și dotări: 1. Răcitor Chiller = 38.000 lei; 2. Instalație detecție și semnalizare etaj 3 și demisol = 51.000 lei; 3. Server = 179.000 lei”. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 59

Privind alocarea sumei de 328.000 de lei de la bugetul local pe anul 2021 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca, cu destinația „Achiziție aparatură: 1. Aparat electromiograf, 1 bucată = 102.000 lei; 2. Motor chirurgical pentru ortopedie, 2 bucăți = 226.000 lei”. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 60

Privind însușirea protocolului de colaborare și alocarea sumei de 65.000 lei fără T.V.A., respectiv, 77.350 lei cu T.V.A., din bugetul local pe anul 2021, pentru participarea municipalității clujene la Târgul Internațional de Investiții și Imobiliare EXPO REAL, München, Germania, în perioada 11-13 octombrie 2021. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 61

Privind aprobarea participării Municipiului Cluj-Napoca, în calitate de partener, în cadrul proiectului „Instrumente de colaborare pentru orașe în procesul de regenerare urbană” („Collaborative Tools for Cities in Urban Regeneration”), cod proiect 7889 și acronim CO4CITIES, finanțat prin Programul european URBACT III și a cheltuielilor legate de acesta. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 62

Privind acordarea „diplomei de aur” și a câte unui premiu în valoare netă de 1.000 de lei, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 63

Privind alocarea de la bugetul local pe anu 2021 a sumei de 150.000 de lei pentru organizarea evenimentul Innowave Summit 2021 în municipiul Cluj-Napoca, în perioada 20-22 octombrie 2021. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 64

Privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2022, a Hotărârii nr. 894/2020 (majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, pentru apartamentele nr. 1, înscris în Cartea Funciară nr. 260944-C1-U1 și nr. 1, înscris în cartea funciară nr. 260944-C1-U2, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Clinicilor nr. 38, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită). Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 65

Informare privind modul de îndeplinire a hotărârilor Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, adoptate în perioada 4 ianuarie-22 iunie 2021.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 66a

Privind modificarea parțială a documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al Municipiului Cluj-Napoca”, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Deciziei Civile nr. 1016/2020 a Curții de Apel Cluj, pronunțată în Dosarul nr. 3882/117/2019. Proiect din inițiativa primarului.

Leave A Comment

%d bloggers like this: