14 noutăți fiscale importante ce au intrat în Codul fiscal

September 2, 2021
378 Views

În Monitorul oficial a fost publicată ordonanța simplă nr. 8/2021 pentru modificarea Codului fiscal. Astfel, au fost introduse mai multe noutăți, ce au fost adoptate recent de Guvern. Consultantul fiscal Adrian Bența a făcut o listă de 14 modificări importante și atrage atenția că dintr-o eroare, probabil, unele proceduri intră în vigoare de la 1 ianuarie 2021.

Actul normativ (OG 8/2021) aduce modificări importante Codului fiscal și modifică punctual prevederi aplicabile în următoarele proceduri fiscale:

• Prevederi privind impozitul pe profit;
• Prevederi privind impozitul pe venitul persoanei fizice;
• Prevederi privind asigurările sociale;
• Prevederi privind impozitul datorat de nerezidenți în România;
• Prevederi privind TVA;
• Prevederi privind taxele locale.

Notă: procedurile intră în vigoare treptat, unele începând cu trei zile de la data publicării în Monitorul Oficial, unele de la data de 1 noiembrie 2021, iar altele de la 1 ianuarie 2021!, probabil este o eroare de tehnoredactare.

Principalele 14 noutăți fiscale :

1.O societate străină la care conducerea efectivă se realizează de pe teritoriul României are obligația să plătească impozit pe profit în România. Data de la care trebuie achitat acest impozit este data înregistrării la organul fiscal;

2.Veniturile din dividende încasate de o societate din România plătitoare de impozit pe profit de la o altă societate dintr-un stat membru sunt venituri neimpozabile dacă societatea din România deține mai mult de 10% din capitalul social al societății ce plătește dividendele. O condiție suplimentară este ca societatea din celălalt stat membru să fie plătitoare de impozit pe profit. Modificarea constă în faptul că se consideră în continuare venituri neimpozabile și situația în care societatea din celălalt stat membru plătește o altă categorie de impozit ce se substituie impozitului pe profit;

3. Începând cu 1 ianuarie 2022 se majorează de la 30% la 50% cheltuiala deductibilă cu deprecierea creanțelor asupra clienților/debitorilor ce nu sunt încasate la scadență. Se păstrează aceleași condiții pentru exercitarea deducerii, respectiv au trecut mai mult de 270 de zile de la scadență, creanțele nu sunt între entități afiliate, creanțele nu sunt garantate;

4. În cazul unui transfer transfrontalier de active, contribuabilul din România datorează impozit pe profit. Există mai multe proceduri fiscale de determinare a impozitului pe profit. Contribuabilul are dreptul la eșalonarea obligației la plată a impozitului pe profit într-o perioadă de 5 ani. Noutatea constă în faptul că acordarea acestei facilități este condiționată de constituirea unei garanții dacă există un risc real și demonstrabil de nerecuperare a creanței. Se prezumă, prin efectul legii, că există acest risc real dacă contribuabilul aflat în această situație înregistrează datorii bugetare restante cu o depășire a scadenței mai mari de 90 de zile, iar valoarea totală depășește 20.000 lei;

5. Acei contribuabili plătitori de impozit pe profit ce efectuează plăți anticipate egale, fie prin efectul legii sau fie prin opțiune, când efectuează plățile anticipate egale din exercițiul următor și au beneficiat de reducerea de impozit pentru achiziția de case de marcat fiscale sau pentru creșterea/menținerea capitalurilor proprii, când efectuează în acest nou exercițiu plățile de impozit pe profit nu vor ține cont de reducerile de impozit amintite;

6. Se reiterează faptul că veniturile realizate de persoane fizice din cedarea bunurilor mobile și unele sortimente de bunuri imobile sunt venituri neimpozabile. Fac excepție și se supun impozitului pe venit venitul din transferul proprietății imobiliare din patrimoniul personal, veniturile/câștigurile din transferul titlurilor de valoare și veniturile din venituri/câștiguri din aur pentru investiții. Modificarea este o corecție a sintagmei „aur de investiții” anterior utilizându-se sintagma „aur financiar”;

……

Leave A Comment

%d bloggers like this: