Ajutoarele sociale vor creşte în fiecare an. Actul normativ a fost adoptat de Parlament

Un act normativ pentru modificarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă care a fost adoptată de Camera Deputaţilor în data de 30 iunie, fiind deja trimis SGG pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constitutionalităţii.

Mai exact, este vorba de actualizarea anuală a Indicatorului Social de Referinţă (ISR) începând cu data de 1 martie 2022.
Indicatorul social de referinţă se foloseşte, în principal, la calcularea indemnizaţiei de şomaj şi a ajutoarelor pentru încălzire. De asemenea, valoarea anuală a indicatorului social de referinţă este avută în vedere la elaborarea legilor bugetare anual, aşa cum este prevăzut în propunere.

Valoarea indicatorului social de referinţă este stabilită în prezent la 500 lei, aceasta nemaifiind actualizată din anul 2008, după cum se menţionează în expunerea de motive a actului normativ.

Indicatorul social de referinţă este definit în legislaţie drept unitatea exprimată în lei la nivelul căreia se raportează prestaţiile băneşti – cu excepţia indemnizaţiei de şomaj – suportate din bugetul asigurărilor pentru şomaj în vederea încadrării în muncă a anumitor categorii de persoane.

Proiectul adoptat de către deputaţi prevede actualizarea din oficiu, în fiecare an, la data de 1 martie, a valorii ISR, în funcţie de rata anuală a inflaţiei din anul precedent, astfel cum este ea comunicată de către INS.

Acest lucru va fi valabil doar dacă rata anuală a inflaţiei are, în anul anterior, o valoare pozitivă. În schimb, dacă aceasta va fi negativă, atunci se păstrează ultima valoare a ISR.

Pentru ca această propunere legislativă să intre în vigoare, trebuie promulgată de şeful statului şi apoi publicată în Monitorul Oficial.

O lege asemănătoare fusese trimisă la reexaminare de presedintele Klaus Iohannis.

La 24 decembrie 2020, preşedintele Klaus Iohannis trimisese spre reexaminare legea care prevedea majorarea ISR de la 500 lei, la 1.200 lei.

În octombrie, Camera Deputaţilor a adoptat un proiect de lege care prevede majorarea ISR de la 500 lei la 1.200 lei, o creştere de 140%. Proiectul a fost iniţiat de PSD, ALDE şi Pro România.

Creşterea urma să aibă loc etapizat, parlamentarii stabilind că „valoarea indicatorului social de referinţă creşte anual până la atingerea valorii de 1.200 de lei, după cum urmează:

a) la data de 1 ianuarie 2021 – 780 lei;
b) la data de 1 ianuarie 2022 – 990 lei;
c) la data de 1 ianuarie 2023 – 1.200 lei”.

Ulterior, începând cu data de 1 ianuarie 2024, valoarea indicatorului social de referinţă va fi modificată anual, prin legea bugetului de stat, în funcţie de indicele de creştere a preţurilor de consum prognozat pe an/an anterior, mai prevede proiectul adoptat.

…..

Leave A Comment

%d bloggers like this: