Consiliul Județean Cluj se alătură luptei împotriva abuzurilor față de animale

July 1, 2021
325 Views

Reunit în ședință ordinară, miercuri, 30 iunie a.c., Consiliul Județean Cluj a aprobat Regulamentul prin care se va asigura serviciul public de adăpostire a animalelor aflate în situații de pericol pe raza județului Cluj.

În acest sens, Biroul Administrare Patrimoniu din cadrul Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului (D.A.D.P.P.) Cluj, a fost desemnat  ca structura responsabilă cu asigurarea acestui serviciu din cadrul forului administrativ județean.

Ordinul de plasare a unui animal în adăpost va fi emis de către Inspectoratul de Poliție Județean Cluj care, constatând că animalul se află într-o situație de pericol, va emite, de îndată, ordinul. Plasarea în adăpost se va face pentru o perioadă de 45 de zile și se va pune în aplicare de către serviciul responsabil din cadrul Consiliului Județean Cluj.

Forul administrativ județean își va exercita atribuțiile prin încheierea de contracte cu grădini zoologice, centre de reabilitare și/sau îngrijire pentru animale din fauna sălbatică, pensiuni sau menajerii pentru animale domestice, inclusiv cele deținute de organizații neguvernamentale de protecție a animalelor.

Animalul plasat în adăpost va beneficia de servicii de capturare/preluare/ridicare, după caz; asistență veterinară de urgență, inclusiv intervenție chirurgicală, la nevoie; transport la adăpost; deparazitare, vaccinare și control al bolilor conform legislației sanitar-veterinare; precum și cazare și hrănire pe perioada adăpostirii acestuia.

În cazul animalelor cu stăpân, aceștia din urmă vor avea posibilitatea, în anumite condiții, de a solicita restituirea animalului plasat în adăpost, având obligația de a achita contravaloarea cheltuielilor aferente serviciilor de care a beneficiat animalul.

Consiliul Județean Cluj va publica, pe site-ul propriu, toate informațiile privind animalele care fac obiect al ordinelor de plasare în adăpost, în termen de 10 zile de la data emiterii acestora. Totodată, va publica și coordonate de contact ale entităților care asigură aceste servicii și ale locațiilor în care se desfășoară activitățile specifice.

Leave A Comment