Consiliul Județean Cluj a finalizat lucrările de așternere a covorului asfaltic executate pe drumul județean 103H Bologa – Săcuieu.

May 31, 2021
353 Views

În ansamblu, lucrările de întreținere vizează un sector în lungime de 12,25 kilometri, cuprins între km 0+000 și km 12+250. Din cei 12,25 km, sectorul în lungime de cca. 9 kilometri cuprins între km 3+300 și km 12+250 a fost complet asfaltat.

În contextul finalizării lucrărilor de asfaltare, de pe acest sector de drum au fost extrase carote, de către un laborator specializat, în vederea verificării calităţii stratului de asfalt, respectiv a grosimii şi consistenţei acestuia.

ntru completa finalizare a lucrărilor de întreținere în perioada imediat următoare vor mai fi executate o serie de operațiuni constând în realizarea de acostamente, de șanțuri și de timpane, înlocuirea și montarea de podețe la drumurile laterale, amenajarea drumurilor laterale, curățarea șanțurilor betonate, montarea de parapeți, ridicarea la cote a căminelor carosabile existente, defrișări, tăierea vegetației și a lăstărișului din vecinătatea carosabilului.

Leave A Comment

%d bloggers like this: