Luni, 22 februarie 2021, ora 14.00 – Ședința ordinară a Consiliului Local Cluj-Napoca , Iata ordinea de zi

Luni, 22 februarie 2021, ora 14.00 – Ședința ordinară a Consiliului Local Cluj-Napoca , Iata ordinea de zi
PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 1

Evaluarea activității Direcției Generale Poliția locală Cluj-Napoca în anul 2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 2

Privind modificarea Hotărârii nr. 734/2020 (organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 808/2020 și nr. 847/2020.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 3

Privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea nr. 412/2020 (aprobarea Regulamentului pentru închirierea locurilor de parcare, garaje și copertine, aflate în administrarea Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor). Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 4

Privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al municipiului Cluj-Napoca, beneficiari, în anii fiscali 2021-2023, de cota minimă de impozitare (0.20%) la impozitul/taxa pentru clădirile nerezidențiale situate în parcurile industriale de pe raza municipiului, respectiv, Tetarom I, II și Cluj Innovation Park, care nu se încadrează în prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 2980/2013 privind aprobarea condițiilor de acordare a măsurilor de sprjin pentru investițiile realizate în parcurile industriale, cu modificările și completările ulterioare. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 5

Privind aprobarea, pentru anul 2021, a costului mediu lunar de întreținere și a contribuției părinților/reprezentanților legali ai copiilor care frecventează creșele din subordinea Centrului Bugetar de Administrare Creșe. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 6

Privind aprobarea listei solicitanților, rezultată în urma departajării, conform Criteriilor-cadru, care au acces la locuințele pentru tineri, destinate închirierii, în vederea repartizării locuințelor disponibile construite prin Agenția Națională pentru Locuințe. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 7

Privind înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului situat în strada Alexandru Vaida Voevod nr. 57, Liceul Tehnologic Alexandru Borza și a imobilului situat în strada Alexandru Vaida Voevod nr. 55, Cămin-Internat pentru Colegiul Național Pedagogic Gheorghe Lazăr, precum și însușirea Documentațiilor tehnice. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 8

Privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Alverna, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 9

Privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Donath, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 10

Privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Tăietura Turcului, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 11

Privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Giordano Bruno, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 12

Privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Mureșului, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 13

Privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Iugoslaviei Est. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 14

Privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, zona cuprinsă între străzile Septimiu Albini, Albac, Rășinari și Constantin Brâncuși. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 15

Privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Câmpul Pâinii (tronsonul 3), între strada Câmpul Pâinii (tronsonul 2) și strada Fabricii de Zahăr, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 16

Privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Lombului (tronsonul 3), între strada Lombului (tronsonul 2) și limita U.A.T. Cluj-Napoca, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 17

Privind punerea în executare a Sentinței Civile nr. 4539/2019, pronunțată de către Judecătoria Cluj-Napoca, în Dosar nr. 24889/211/2018, definitivă prin Decizia Civilă nr. 726/A/2020 a Tribunalului Cluj și Decizia Civilă nr. 438/R/2020 a Curții de Apel Cluj. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 18

Privind vânzarea locuinței situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Mogoșoaia nr. 1, ap. 49, în favoarea domnului Haiduc Viorel. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 19

Privind vânzarea locuinței situată în municipiul Cluj-Napoca, str. General Eremia Grigorescu nr. 16, ap. 1, în favoarea domnului Klebach Laszlo. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 20

Privind vânzarea locuinței situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Ploiești nr. 35, ap. 6, în favoarea domnului Vîrciu Traian-Ioan. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 21

Privind vânzarea locuinței situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Anton Pann nr. 22, ap. 1, în favoarea domnului Kallo Imre. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 22

Privind atribuirea în regim de închiriere a spațiului cu altă destinație decât cea de locuință situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Universității nr. 11, ap. 22, corp A, în favoarea Partidului Alianță pentru Unirea Românilor. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 23

Privind atribuirea în regim de închiriere a spațiului cu altă destinație decât cea de locuință situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Coroianu nr. 11, în favoarea Partidului Libertate, Unitate și Solidaritate. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 24

Privind atribuirea în regim de închiriere a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Năsăud nr. 10, ap. 4, în favoarea domnului deputat Băltărețu Viorel. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 25

Privind atribuirea în regim de închiriere a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, bdul 21 Decembrie 1989 nr. 108, ap. 12, în favoarea domnului deputat Coleșa Ilie Alin. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 26

Privind atribuirea în regim de închiriere a suprafeței de 70,40 mp, aferentă imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, bdul Eroilor nr. 6-8, parte din ap. 17, în favoarea domnului senator Oros Adrian Nechita. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 27

Privind atribuirea în regim de închiriere a suprafeței de 56,82 mp, aferentă imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, bdul Eroilor nr. 6-8, ap. 16, respectiv parte din ap. 17, în favoarea domnului senator Dîncu Vasile. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 28

Privind atribuirea în regim de închiriere a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Inocențiu Micu Klein nr. 21, ap. 1, în favoarea domnului senator Laszlo Attila. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 29

Privind atribuirea în regim de închiriere a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Universității nr. 11, ap. 23, corp A, în favoarea domnului deputat Sărmaș Ioan Sabin. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 30

Privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2136 din data de 14.11.2000, încheiat cu Artex Societate Cooperativa Meșteșugărească, având ca obiect suprafața de 304,48 mp, parte din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Brassai Samuel nr. 7. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 31

Privind aprobarea P.U.D. – Construire imobil mixt, str. Horea nr. 33-35 – str. Crișan nr. 26; beneficiară: S.C. Prodvinalco S.A. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 32

Privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință familială cu două unități locative, Sp+P+E, str. Jiului nr. 58C; beneficiară: S.C. Tanțău Architecture S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 33

Privind aprobarea P.U.D. – Construire imobil cu funcțiuni mixte P+4E+R (birouri și spații comerciale la parter), str. Decebal nr. 116; beneficiari: Ciurea Mihai Constantin și Ciurea Mircea-Viorel. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 34

Privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială, D+P+M, str. Oașului nr. 168; beneficiar: Moldovan Gabriel. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 35

Privind aprobarea P.U.D. – Construire imobil cu funcțiuni mixte (spații de birouri cu funcțiuni de interes public la parter) S+P+2E+R, str. Petofi Șandor nr. 25; beneficiari: Marin Horațiu-Aurelian și Marin Ioana-Maria. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 36

Privind aprobarea P.U.D. – Construire imobil cu funcțiuni mixte, S+P+5E+R (locuințe colective cu spațiu comercial la parter) – str. Aurel Vlaicu nr. 76; beneficiari: S.C. BLC Imobile S.R.L. și Todea Tudor Ionel. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 37

Privind aprobarea P.U.Z. – construire ansamblu de locuințe, Colonia Sopor; beneficiari: Asociația Colonia Sopor, Șichet Andrei, Șichet Simina, Mureșan Raluca, Șomle Adrian și Coca Nicoleta. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 38

Privind aprobarea P.U.Z. – Dezvoltare zonă mixtă, strada Borhanciului nr. 42; beneficiari: MPSV Total SRL-D, Crișan Daniel-Vasile și Crișan Lucia-Patricia. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 39

Privind aprobarea P.U.Z. – Reconfigurare spațiu public urban, Piața Timotei Cipariu (construire parking subteran, reabilitare și modernizare spațiu public); beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 40

Privind modificarea parțială a documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Deciziei Civile nr. 1405/2020 a Curții de Apel Cluj, pronunțată în Dosarul nr. 1118/117/2020. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 41

Privind modificarea parțială a documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Deciziei Civile nr. 708/2020 a Curții de Apel Cluj, pronunțată în Dosarul nr. 1764/117/2018. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 42

Privind modificarea parțială a documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Deciziei Civile nr. 1325/2020 a Curții de Apel Cluj, pronunțată în Dosarul nr. 2546/117/2019. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 43

Privind aprobarea componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism și a subcomisiilor acesteia. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 44

Privind aprobarea plății cotizației anuale ce revine Municipiului Cluj-Napoca în calitate de membru al Asociației Municipiilor din România. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 45

Privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 191/2009 (buna gospodărire a municipiului Cluj-Napoca), modificată prin Hotărârea nr. 505/2009, nr. 90/2010, nr. 99/2015, respectiv nr. 509/2019. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 46

Privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a unui administrator în Consiliul de administrație al S.C. Cluj Innovation Park S.A. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 47

Privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 26.02.2021, ora 14 (prima convocare) și, respectiv, 1.03.2021, ora 14 (a doua convocare). Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 48

Privind darea în concesiune către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. a opt autobuze, bunuri aflate în domeniul privat al Municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Leave A Comment