UBB devine Hub pentru învățământul superior dual din România

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) este implicată în trei proiecte de constituire a unor „campusuri duale”, pe care Ministerul Educației a anunțat că le va finanța: (1) în Reșița (proiect coordonat de Primăria municipiului Reșița, care a oferit terenul – https://expressdebanat.ro/vezi-cum-arata-viitorul-campus-dual-de-la-resita/), (2) în Sfântu Gheorghe (proiect coordonat de Primăria municipiului Sfântu Gheorghe, care a oferit terenul – https://weradio.ro/la-sfantu-gheorghe-va-fi-construit-un-campus-liceal-si-universitar-pentru-invatamantul-dual/) și (3) în Cluj-Napoca (proiect coordonat de USAMV, care a oferit terenul).

Fiecare dintre aceste campusuri va fi susținut cu aproximativ 21 de milioane de euro, proiectele vizând realizarea unor construcții (săli de curs/laboratoare cu aparatură performantă/zone de cazare/cantină/zone de recreere etc.), dotări și formare de resursă umană pentru învățământ dual dedicat elevilor și studenților.

Aceste proiecte reprezintă o șansă pentru o adevărată inovare în educație conectată la realitățile europene și satisfăcând nevoile comunităților locale”, afirmă prorectorul responsabil pentru extensii universitare și învățământ netradițional, prof. univ. dr. Markó Bálint, care a coordonat din partea UBB cele două proiecte de campus dual la Reșița și Sfântu Gheorghe, adăugând că „aceste campusuri duale moderne, unde educația universitară se va realiza cu implicarea majoră a angajatorilor, le oferă studenților șansa de a-și desfășura în mare parte studiile într-o manieră integrată, la angajatori. În jurul acestor campusuri se vor dezvolta adevărate ecosisteme de inovare care vor ajuta comunitățile locale. Caracterul multicultural al UBB se va manifesta și în cadrul acestor campusuri, așadar la Sfântu Gheorghe vom dezvolta în premieră și programe de studii în sistem dual în limba maghiară, alături de cele în limba română. Iar în construcția programelor duale vom utiliza experiența acumulată la partenerii noștri din alianța europeană EUTOPIA, de exemplu Universitatea din Warwick și alții”.

Rectorul UBB, prof. univ. dr. Daniel David, subliniază importanța proiectelor asumate de Universitatea Babeș-Bolyai în direcția învățământului dual.

Ca universitate globală, UBB nu are învățământul dual ca element cheie în arhitectura sa academică, dar este o dezvoltare adițională și complementară importantă pe care ne-am asumat-o pornind de la prerechizite puternice în UBB (specializări de top care se pretează și învățământului dual sau relației cu acesta) și în contextul noilor politici naționale și europene. Dacă în Cluj-Napoca implicarea UBB în învățământul dual este una mai mult adițională și complementară demersului academic principal de tip „world-class”, în extensiile proprii implicarea, în urma discuțiilor cu autoritățile locale, este una complet strategică, pe linia industriilor emergente/ingineriei/tehnologiei/turismului sustenabil (în principal, dar nu numai) la Reșița și pe linia serviciilor de ospitalitate/sănătății/industriilor emergente (în principal, dar nu numai) la Sfântu Gheorghe. Cu siguranță dezvoltările vor fi extrem de importante pentru Reșița și Sfântu Gheorghe, UBB onorându-și de asemenea misiunea academică asumată acolo și completându-și astfel în extensii profilul academic „world-class” cu o componentă duală, adițională și complementară, importantă în lumea de astăzi. Sper să putem coordona rațional aceste campusuri cu altele aflate în regiune, pentru o dezvoltare cumulativă complementară. În fine, în acest context trebuie să mulțumesc autorităților locale pentru parteneriatul principal și strategic cu UBB (UBB este singura și, așadar, cel mai important actor universitar în cele două campusuri din Reșița și Sfântu Gheorghe)  și autorităților naționale (Guvernul României, Ministerul Educației) atât pentru formularea, în final, a unui ghid corect, care a stimulat o competiție de calitate (nu eligibilități/punctaje discriminatorii), cât și pentru decizia de a susține  toate campusurile de calitate, în acord cu angajamentul major din noua lege a educației”, declară rectorul UBB, prof. univ. dr. Daniel David.

Leave A Comment

%d bloggers like this: