Exerciţiu de simulare a producerii inundaţiilor

 

În perioada 4 – 5 octombrie 2023, se va desfăşura exerciţiul de simulare a producerii de inundaţii în bazinele hidrografice Someșul Mare și Someș, aferente județelor Bistrița-Năsăud și Cluj, de la staţia hidrometrică Sângeorz-Băi până în secțiunea Dej, de pe râul Someş.

 

Scopul acţiunii este verificarea modului de funcţionare a fluxului informaţional meteorologic şi hidrologic de avertizare – alarmare a populaţiei, a modului de conlucrare a tuturor structurilor implicate în gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii și a modului în care administraţia publică locală cunoaşte procedurile elaborate pentru managementul riscului la inundaţii.

 

Pentru  îndeplinirea scopului exercițiului, s-au luat ca ipoteză următorii parametri definitorii:

 • depăşirea pragurilor critice de precipitaţii sub formă de averse căzute pe un sol umed în zona centrală şi de răsărit a bazinului hidrografic Someș;
 • instabilitate accentuată a vremii cu intensificări ale vântului ce pot lua aspect de vijelie, însoţite de fenomene (oraje, grindină);
 • atingerea şi depăşirea cotelor/ fazelor de apărare pe râul Someș – sector  Nepos –   Dej,  revărsări ale râului Someș și ale afluenților (Cormaia, Sălăuța, Țibleș, Ilișua și Șieu ) și  scurgeri de pe versanți.

 

În acest sens, pentru îndeplinirea condiţiilor de desfăşurare a exerciţiului se vor prognoza depăşiri ale cotelor de pericol la staţiile hidrometrice cuprinse în exerciţiu și va fi instituit COD ROŞU: Risc de viituri majore. Ameninţare directă si generalizată asupra siguranţei persoanelor și a bunurilor.

 

Pe durata exercițiului, informațiile și avertizările difuzate vor avea mențiunea: „Atenţie,  exerciţiu de simulare! Datele nu corespund realităţii.”

 

La final, va fi întocmit un proces-verbal, cuprinzând concluziile rezultate în urma exercițiului de simulare, termenele si responsabilitățile pentru remedierea eventualelor deficiențe semnalate, precum și propuneri pentru îmbunătățirea activității de management al situațiilor de urgență.

 

 

 

Compartimentul de presă al Administraţiei Bazinale de Apă Someş-Tisa

 

 

 

 

STRUCTURI IMPLICATE ÎN EXERCIȚIUL DE SIMULARE:

 • Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – Centrul Operativ pentru Situații de Urgență;
 • Administraţia Naţională „Apele Române” – Centrul Operativ pentru Situații de Urgență;
 • Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor;
 • Administrația Națională de Meterologie – Centrul Meteorologic Regional Transilvania Nord;
 • Comitetele Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă Bistrița-Năsăud și Cluj;
 • Inspectoratele Județene pentru Situaţii de Urgenţă Bistrița-Năsăud și Cluj – Centrele Operaționale;
 • Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa;
 • Sistemul de Gospodărire a Apelor (SGA) Bistrița-Năsăud;
 • Sistemul de Gospodărire a Apelor (SGA) Cluj;
 • staţiile hidrometrice: Valea Mare, Beclean, Rodna și Nepos/ pe râul Someșul Mare, Sângeorz-Băi/ pe râul Cormaia, Salva/ pe râul Sălăuța, Mocod/ pe râul Țibleș, Cristeștii Ciceului/ pe râul Ilișua, Domneşti și Şintereag/ pe râul Şieu și Dej/ pe râul Someș;
 • Grupurile de Suport Tehnic pentru Gestionarea Situaţiilor de Urgenţă Generate de Inundaţii ale judeţelor Bistrița-Năsăud și Cluj;
 • Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă Beclean, Salva și Șintereag (județul Bistrița-Năsăud), Dej și Vad (județul Cluj).

 

 

CASETĂ TEHNICĂ

 

 

COD GALBEN: Risc de viituri sau creşteri rapide ale nivelului apei neconducând la pagube semnificative, dar necesită o vigilenţă sporită în cazurile de activităţi sezoniere şi/sau expuse la inundaţii. Depăşire COTE DE ATENŢIE;

 

COD PORTOCALIU: Risc de viituri generatoare de revărsări importante susceptibile de a avea impact semnificativ asupra vieţii colectivităţilor şi siguranţei bunurilor şi persoanelor. Depăşire COTE DE INUNDAŢIE;

 

COD ROŞU: Risc de viituri majore. Ameninţare directă si generalizată asupra siguranţei persoanelor si a bunurilor. Depăşire COTE DE PERICOL

 

COTE , pentru zonele neîndiguite ale cursurilor de apă:

      Cota de atenţie– nivelul la care pericolul de inundare este posibil după un interval de timp relativ scurt, în care se pot organiza acţiuni de apărare sau evacuare;

      Cota de inundaţie- nivelul la care începe inundarea primului obiectiv;

      Cota de pericol– nivelul la care sunt necesare măsuri deosebite de evacuare a populaţiei şi bunurilor, restricţii la folosirea podurilor şi a căilor rutiere, precum şi luarea unor măsuri deosebite în exploatarea construcţiilor hidrotehnice.

 

COTE, pentru zonele îndiguite ale cursurilor de apă-  noţiunea de fază de apărare:

      cota fazei I de apărare– atunci când nivelul apei ajunge la nivelul taluzului exterior al digului, pe o treime din lungimea acestuia;

      cota fazei a II-a de apărare- atunci când nivelul apei ajunge la jumătatea înălţimii, între cota fazei I si cota fazei a III-a;

     cota fazei a III-a de apărare- atunci când nivelul apei ajunge la 0,5-1,5 m sub cota nivelului maxim pentru care s-a dimensionat digul respectiv.

 

Leave A Comment

%d bloggers like this: