Declarația unică 2023: Venituri din chirii, crypto, dividende, drepturi de autor – calculele unui consultant

May 23, 2023
163 Views

Au mai rămas 4 zile până la depunerea Declarației unice (formularul 212) privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, așa că acum, în pragul deadline-ului, un consultant fiscal răspunde, într-o analiză, la câteva întrebări utile privind DU 2023.

Pentru că regulile de impozitare a veniturilor persoanelor fizice sunt complexe și diferă în funcție de tipul de venit, Nadia Oanea, consultant fiscal la NOA Tax &Training SRL, a realizat o sistematizare a acestora, în corelație cu obligația și modul de declarare a impozitului anual și a contribuțiilor sociale prin declarația unică.

În funcție de tipul de venit, calcul și plată a impozitului pe venit se face prin una din aceste modalități:

Calcularea impozitului în sistem real, adică aplicarea cotei de impozit la venitul impozabil, determinat pe baza datelor din contabilitate, cu permiterea deducerii pierderilor reportate (de ex., pentru venituri din activități independente, pentru venituri din agricultură și silvicultură, sau dacă se optează pentru acest sistem, pentru e.g., venituri din cedarea folosinței bunurilor etc.)

Calcularea impozitului pe bază de norme de venit, adică aplicarea cotei de impozit la venitul impozabil stabilit pe bază de norme de către autorități (e.g., anumite activități independente, închirierea în scop turistic a unui număr de până la 5 camere din locuința personală)

Calcularea impozitului prin aplicarea cotei de impozit la venitul brut din care se scade o cotă forfetară de cheltuieli (e.g., veniturile din cedarea folosinței bunurilor la 2022, veniturile din drepturi de proprietate intelectuală)
Calcularea impozitului prin aplicarea cotei de impozit la venitul brut (e.g., veniturile din cedarea folosinței bunurilor din 2023, venituri din alte surse)

Calcularea impozitului prin aplicarea cotei de impozit la un venit net anual calculat ca o suma de câștiguri și pierderi din tranzacțiile la nivelul unui an, cu permiterea deducerii pierderilor reportate (e.g., câștigurile din tranzacții cu titluri de valoare, în 2022)

Calcularea impozitului prin aplicarea cotei impozitului la venitul brut sau la venitul brut minus deduceri, prin reținere la sursă de către plătitorul de venit, impozitul fiind final, în sensul că nu se mai recalculează la final de an prin permiterea unor deduceri (e.g., veniturile din salarii, dividendele, câștigurile de capital, drepturile de proprietate intelectuală).
Declararea impozitului pe venit se face, de regulă, anual, prin declarația unică, cu excepția situației când impozitul se calculează prin reținere la sursă și impozitul este final.

Totuși, chiar dacă pentru un anumit tip de venit nu este obligatorie completarea capitolului privind impozitul pe venit din declarația unică, el ar putea atrage obligația completării capitolului pricind contribuția de asigurări sociale sau cea privind contribuția de asigurări sociale de sănătate.

Anul 2023 a adus modificări importante în legislație atât la impozit pe venit, cât și la CAS și CASS. Deoarece în declarația unică ce se depune până la 25 mai 2023 se declară atât veniturile din 2022, cât și veniturile estimate pentru 2023, sunt aplicate 2 seturi diferite de reguli la același tip de venit, atunci când calculăm impozitul și contribuțiile datorate la 2022, respectiv impozitul și contribuțiile estimate la 2023.

Iată câteva dintre principalele diferențe între cum se calulează impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate pentru veniturile realizate în 2022, și cum se declară impozitul și contribuțiile estimate pe 2023, deoarece legislația fiscală s-a schimbat în această privință.

Impozitul pe venit
În ceea ce privește impozitul pe venit, cele mai importante schimbări au intervenit la impozitarea veniturilor pasive.
…..

Leave A Comment