MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL GENERAL DE AVIAŢIE UNITATEA SPECIALĂ DE AVIAŢIE CLUJ – NAPOCA – Ofertă educaţională Inspectoratul General de Aviaţie al M.A.I. “Nu mai VISA, VINO ŞI ZBOARĂ”

Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne organizează activitatea de recrutare a candidaţilor, pentru admiterea 2023, în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale.

Pentru sesiunea de admitere 2023 în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale, Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne i-au fost alocate următoarele locuri:

  1. Învăţământ superior (ofiţeri)

studii universitare de licenţă, învăţământ cu frecvenţă

Instituţia de învăţământ Domeniul de licenţă Specialitatea militară Nr. locuri
  1. Academia Forţelor Aeriene ”Henri Coandă” Braşov, durata studiilor 3 sau 4 ani
Facultatea

de Management Aeronautic

Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică Management aeronautic – Aviaţie piloţi Elicopter 4
avion 4
Managementul traficului aerian – Aviație nenaviganți Aviație nenaviganți 2
Controlor trafic aerian 2
Managementul traficului aerian Meteorologie 1
  1. Academia Tehnică Militară ”Ferdinand I” Bucureşti, durata studiilor 4 ani
Facultatea de Aeronave şi Autovehicule Militare Inginerie spaţială Aeronave și motoare

de aviație

4
Echipamente şi instalaţii

de aviaţie

3
  1. Învăţământ postliceal (maiştri militari)

învăţământ cu frecvenţă, durata studiilor 2 ani

Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene ”Traian Vuia”-Boboc
Aeronave şi motoare de aviaţie 8
Electromecanică şi automatizare de bord de aviaţie 15
Radioelectronică de bord de aviaţie 5

Cererea-tip de înscriere la concursul de admitere, precum și, după caz, consimțământul privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar de către unitatea de recrutare, se depune până la data de 19 mai 2023. Cererea se completează de către candidat în mod lizibil, se semnează şi se depune la unitatea de recrutare însoţită de curriculum-vitae, copia cărţii de identitate, declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptare a condiţiilor de recrutare, adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, precum şi consimţământul informat.

Dosarele de candidat vor fi depuse până la data de 26.06.2023.

Pentru candidaţii din judeţul Cluj care doresc să se înscrie la aceste forme de învăţământ se vor prezenta pentru recrutare la Serviciul Resurse Umane al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean „Alexandru Vaida Voevod” Cluj, strada Năvodari, nr. 15.

Pentru informaţii referitoare despre condiţiile care trebuie să le îndeplinească candidaţii, examinarea medicală, evaluarea psihologică sau susţinerea probelor eliminatorii, doritorii pot accesa pagina Inspectoratului General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne, secţiunea carieră,

http://www.aviatie.mai.gov.ro/documente/incadrari/admitere2023_merged.pdf

sau

https://www.mai.gov.ro/cariera/institutii-de-invatamant-formare-profesionala/

 

Leave A Comment

%d bloggers like this: