ADR a participat la proiectul european de testare a sistemului ce va permite schimbul automatizat de documente administrative intre statele UE

April 26, 2023
204 Views

 

Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) a luat parte, în perioada 19 – 21 aprilie, la primul Projectathon european de testare a componentelor sistemului “Once-Only Technical System”, care va permite schimbul transfrontalier automatizat de documente administrative între instituţiile statelor-membre, la cererea expresă a cetăţenilor europeni.

Mai precis, cetăţenii vor putea solicita documente administrative de la o autoritate competentă dintr-un alt stat-membru, când parcurg o procedură administrativă online. Potrivit sursei citate, solicitarea va genera dovada administrativă necesară de la autorităţile competente din mai multe sectoare diferite – educaţie, evidenţa vehiculelor şi a populaţiei, Registrul comerţului etc.) prin intermediul #OOTS.

În acest context, Projectathon #1 a oferit ţărilor UE o oportunitate excelentă de a verifica dacă sistemele sau soluţiile lor naţionale “Once-Only” respectă specificaţiile tehnice prevăzute de Regulamentul de implementare al sistemului tehnic.

În România, ADR este responsabilă pentru implementarea sistemului tehnic “Once-Only”, iar în cadrul proiectului-pilot a realizat primul set de testări stabilite la nivel european: componenta de punct de acces eDelivery; capacitatea de a realiza cereri către serviciile comune ale Comisiei (intermediarul de elemente justificative şi registrul serviciilor de date); capacitatea de a primi un răspuns privind locaţia elementelor justificative solicitate în celălalt stat-membru; transmiterea unei cereri direct către Statul Membru, conform informaţiilor furnizate de serviciilor comune; primirea unui răspuns de accept pentru transmiterea elementului justificativ.

Sistemul tehnic este conceput să utilizeze soluţii digitale europene deja consacrate pentru a oferi acces la servicii publice transfrontaliere de calitate tuturor cetăţenilor Uniunii care îşi activează pe piaţa unică europeană soluţii, precum: punctele de acces eDelivery sau sistemul electronic de identificare eIDAS împreună cu sistemul de noduri prevăzut de Regulamentul 910/2014 din 23 iulie 2014. AGERPRES

Leave A Comment