An nou, impozite noi…

January 7, 2023
207 Views

Anul 2023 vine cu un număr semnificativ de modificări privind impozitele și taxele datorate. Pe alocuri, unele măsuri sunt binevenite pentru finanțele companiilor și ale persoanelor fizice. Însă, făcând bilanțul tuturor modificărilor, în ansamblu acestea se traduc, în fapt, în sume suplimentare pe care le vom avea de plată către bugetul de stat anul acesta sau următorul.

Din lista lungă de modificări fiscale aplicabile începând cu 1 ianuarie 2023 (unele anunțate pe parcursul anului 2022, altele introduse pe final de an) includem, în cele ce urmează, un sumar al aspectelor principale:

Impozitarea companiilor
Scutirea de impozit pentru profitul reinvestit se poate aplica și pentru active utilizate în producție și procesare, precum și active reprezentând retehnologizare, în anumite condiții.

Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor devine opțional. Se schimbă unele condiții pentru încadrarea ca microîntreprindere, și anume: (i) venituri maxime de 500.000 euro, echivalent în lei; (ii) veniturile din consultanță și/sau management să nu depășească 20% din veniturile totale (face excepție consultanța fiscală); (iii) cel puțin un salariat; (iv) asociații/ acționarii dețin peste 25% din capital/ drepturi de vot în cel mult trei societăți care aplică același sistem.

Se abrogă cota de impozit de 3% pentru microîntreprinderile fără salariați.
Companiile din domeniul HORECA pot opta pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor. Totodată, se abrogă impozitul specific pentru anumite activități din acest domeniu.

Cota de impozit pentru dividendele distribuite persoanelor juridice este de 8%. Aceasta se va aplica și pentru dividendele distribuite/ plătite fondurilor de pensii administrate privat şi/sau fondurilor de pensii facultative.

Societățile care desfășoară activități în sectoarele petrol, gaze naturale, cărbune şi rafinării sunt obligate la plata unei contribuții de solidaritate de 60% din profiturile care depășesc cu mai mult de 20% media profiturilor aferente exercițiilor financiare din perioada 2018-2021.

TVA
Plafonul valoric pentru cota de 5% TVA pentru livrarea unei locuințe cu o suprafață utilă de maxim 120mp se reduce la 600.000 lei. Se va putea achiziționa o singură locuință cu cota redusă de TVA.

Cota de TVA pentru servicii de cazare în sectorul hotelier/ sectoare cu funcții similare, inclusiv închiriere terenuri pentru camping, se majorează la 9%.

Cota de TVA pentru servicii de restaurant și catering se majorează la 9%, cu excepția livrării de băuturi alcoolice și a celor nealcoolice care se încadrează la codurile NC 2202 10 00 și 2202 99, pentru care cota e de 19%.

Bacșișul încasat de la clienți de către operatorii care desfășoară activități de restaurant și baruri se evidențiază pe bonul fiscal, dar nu va fi asimilat din punct de vedere TVA cu o livrare de bun/ prestare de serviciu.

Impozitarea persoanelor fizice

…..

Leave A Comment

%d bloggers like this: