A fost înfiinţată Alianţa Maghiară din Transilvania

November 9, 2022
437 Views

Ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti rămase definitive, care a consfinţit fuziunea dintre Partidul Popular Maghiar din Transilvania şi Partidul Civic Maghiar, a fost înfiinţată Alianţa Maghiară din Transilvania. Astfel, Alianţa Maghiară din Transilvania se angajează să reprezinte segmentul naţional-conservator al comunităţii maghiare din Transilvania, deja în calitate de partid politic înregistrat legal  s-a anunţat în cadrul unei conferinţe de presă organizate la Cluj.

 

Înregistrarea Alianţei Maghiare din Transilvania (Erdélyi Magyar Szövetség  AMT/EMSZ) şi succesul fuziunii celor două partide a survenit după doi ani de tergiversări şi dispute juridice. Este un fapt cunoscut că reprezentanţii care au participat la adunarea comună a delegaţilor Partidului Popular Maghiar din Transilvania (Erdélyi Magyar Néppárt ‒ EMNP/PPMT) şi ai Partidului Civic Maghiar (Magyar Polgári Párt ‒ MPP/PCM) şi-au exprimat intenţia unanimă şi clară referitoare la fuzionarea celor două organizaţii, dar aceasta a fost respinsă anterior de către instanţă, fiindcă denumirea noului partid a figurat şi în limba maghiară în documentele depuse. În urma acestei decizii negative a instanţei, adunările delegaţilor celor două partide ‒ în calitatea lor de principale foruri decizionale  şi-au reiterat intenţia referitoare la fuziune; iar în urma celei de-a doua solicitări depuse în acest sens, au reuşit să înregistreze Alianţa Maghiară din Transilvania. (Tribunalul a aprobat fuziunea în data de 24 august, iar hotărârea a rămas definitivă pe 1 noiembrie). În urma fuziunii PPMT şi PCM, cele două formaţiuni politice de sine stătătoare se vor contopi, Alianţa Maghiară din Transilvania devenind succesoarea acestora. Astfel, consilierii locali şi deputaţii care au obţinut mandate ca reprezentanţi ai celor două partide existente anterior, devin în mod automat reprezentanţi ai AMT şi, conform legii îşi păstrează mandatele dobândite.

 

În conformitate cu mandatul primit din partea unei adunări anterioare, comune a delegaţilor, Prezidiul AMT va fi format – până la următoarea întrunire a adunării a delegaţilor partidului – din: MEZEI János (preşedinte), CSOMORTÁNYI István (locțiitorul preşedintelui), TORÓ T. Tibor (vicepreşedinte), SORBÁN Attila Örs (vicepreşedinte) şi MOSDÓCZI Vilmos (vicepreşedinte).

 

În cadrul conferinţei de presă, MEZEI János a reamintit celor prezenţi că PPMT şi PCM s-au decis deja în anul 2020 să-şi continue drumul împreună, dar prima lor tentativă de fuziune a fost obstrucţionată de către instanţă. „Cu toate acestea, noi am rămas fideli voinţei noastre cele mai puternice, iar perseverenţa a dat roade acum. Obiectivele noastre rămân şi în continuare: asigurarea libertăţii de alegere intraetnică, reprezentarea consecventă a segmentului naţional-conservator al comunităţii maghiare din Transilvania şi garantarea ‒ prin munca în echipă  reprezentării viguroase a comunităţii maghiare şi în administraţia locală. Trăim vremuri dificile, în care avem nevoie de oameni puternici şi de o reprezentare eficientă a comunităţii maghiare. Am convingerea că solidaritatea noastră înfăptuită sub egida AMT este capabilă să demonstreze această forţă” ‒ a declarat MEZEI János, adăugând că foştii lideri ai PPMT şi PCM vor conduce împreună, prin cooperare, AMT, ţinând cont de concepţiile fiecăruia şi fructificând experienţa lor. „Odată cu solidarizarea PPMT şi PCM, precum şi prin înfiinţarea AMT, segmentul naţional-conservator al comunităţii maghiare din Ardeal a dobândit o reprezentare unitară; iar în viaţa politică a comunităţii maghiare transilvănene s-a deschis un capitol nou. Datorăm mulţumiri tuturor persoanelor care au contribuit în mod activ la desăvârşirea cooperării noastre prezente, căci ei au facilitat înfăptuirea dezideratului de a înregistra noul partid ”  a conchis MEZEI János.

 

CSOMORTÁNYI István a reamintit că AMT a existat şi anterior sub forma unei alianţe politice; mai mult, cu ocazia ultimelor alegeri locale în mai multe aşezări din Ardeal, consilieri locali şi primari au dobândit mandate concurând sub sigla acesteia. Iar acum, ei îşi vor putea continua activitatea în cadrul AMT, înfiinţată ca partid. „În Transilvania există acum doar două formaţiuni politice maghiare. Totodată, am putut constata că fuziunea dintre PPMT şi PCM, adică formarea AMT, a fost doar interesul comunităţii maghiare din Ardeal şi a nimeni altuia. Reprezentanţii puterii centrale de la Bucureşti nu doreau ca în Transilvania să aibă loc evoluţii politice convergente; dar, în acelaşi timp, divizarea segmentului naţional-conservator al comunităţii maghiare ardeleneşti era utilă şi celeilalte organizaţii politice maghiare. Însă toate acestea sunt deja de domeniul trecutului; AMT a fost înfiinţată ca partid politic cu scopul de a reprezenta într-o manieră pregnantă şi pe baza valorilor naţionale interesele comunităţii maghiare din Transilvania”  a declarat CSOMORTÁNYI, adăugând că AMT consideră că una dintre misiunile sale principale este stoparea dezintegrării comunităţii politice maghiare din Transilvania, deoarece s-a dovedit empiric că în localităţile în care libertatea alegerii intraetnice nu este asigurată, candidaţii maghiari capabili şi merituoşi sunt adesea împinşi de împrejurări să concureze la alegeri sub sigla unor partide care reprezintă comunitatea etnică majoritară română. „Comunitatea maghiară din Transilvania este echivalentă din punct de vedere numeric cu populaţia unei ţări şi, ca atare, nu poate trăi într-un sistem monopartid. Deci, acolo unde este nevoie, trebuie să creăm posibilitatea alegerii intraetnice, asigurând şi în acest mod că cei mai destoinici reprezentanţi ai comunităţii maghiare vor dobândi mandate”  a subliniat CSOMORTÁNYI István.

 

SORBÁN Attila Örs a arătat că pe lângă coalizarea segmentului naţional-conservator al comunităţii maghiare în cadrul organizaţional al AMT, a luat naştere  în sfârşit ‒ şi o alternativă reală a politicii eronate a paşilor mici, adoptate de comunitatea maghiară din Ardeal. „De-a lungul ultimelor trei decenii, o serie de probleme de primă importanţă din punct de vedere al politicii etnonaţionale, deşi ar trebuie rezolvate, nu au beneficiat de atenţia cuvenită; iar sarcina noastră este să le repunem din nou pe ordinea de zi şi să formulăm propuneri de soluţionare”  a spus SORBÁN, accentuând că s-a început deja munca de organizare şi de edificare instituţională, care înseamnă totodată şi pregătirea pentru alegerile din anul 2024. În acest context, MOSDÓCZI Vilmos a afirmat că actuala înregistrare a AMT a încheiat cu succes un proces îndelungat, plin de obstacole; şi că în perioada următoare organizaţia va acorda o atenţie deosebită şi informării cât mai exhaustive a opiniei publice cu privire la înfiinţarea AMT şi la avantajele pluralismului politic.

 

În încheierea conferinţei de presă, TORÓ T. Tibor a trecut în revistă succint istoria ‒ de la tranziţie şi până în prezent a ‒ segmentului naţional-conservator al comunităţii maghiare din Transilvania şi tentativele acestuia de a-şi găsi calea proprie, subliniind că în opinia lui Blocul Reformist (Reform Tömörülés) din cadrul UDMR a fost ‒ datorită sistemului identic de valori ‒ unul dintre predecesorii AMT. „Le datorăm mulţumiri lui CSOMORTÁNYI István şi MEZEI János pentru munca lor perseverentă, care a fost încununată cu succes prin fuziunea PPMT şi PCM, precum şi prin înregistrarea AMT. Ceea ce va urma după acestea, va fi deja istoria vieţii politice bipolare a comunităţii maghiare din Transilvania, în care două alianţe  AMT, care militează pentru autodeterminarea internă a comunităţii şi reprezintă tabăra naţional-conservatoare a acesteia; respectiv UDMR, polul opus al primei organizaţii, care totuşi cooperează pe anumite probleme cu ea  se vor angaja să reprezinte comunitatea noastră”  a declarat TORÓ T. Tibor, adăugând că obiectivul primordial al AMT este obţinerea unor rezultate cât mai bune la viitoarele alegeri locale.

Leave A Comment