Noi drepturi pentru angajați – lista modificărilor la Codul Muncii care intră în vigoare

October 23, 2022
128 Views

Salariații vor avea noi drepturi, precum zile de concediu în plus pentru diverse situații speciale sau dreptul de a absenta până la 10 zile lucrătoare de la locul de muncă în situaţii neprevăzute, conform noilor modificări ale Codului Muncii, care vor intra în vigoare din 22 octombrie.

Legea pentru modificarea Codului Muncii, precum și a Codului Administrativ, adoptată de deputați în septembrie, a fost publicată în Monitorul Oficial și urmează să intre în vigoare din 22 octombrie.

Astfel, angajații vor avea noi drepturi, între care dreptul de a lipsi de la muncă, ca urmare a unor urgențe familiale cauzate de boală sau de accident, “care fac indispensabilă prezența imediată a salariatului”.

Pentru urgențele în familie, salariații au posibilitatea de a cere 10 zile lucrătoare într-un an calendaristic, însă acestea pot fi acordate doar dacă angajatorul este informat înainte de a lipsi de la serviciu. Angajatorul și salariatul stabilesc de comun acord modalitatea de recuperare a perioadei de absență, conform legii.

Zilele libere pentru urgențele în familie sunt considerate perioade de activitate prestată, fără a fi afectat concediul de odihnă anual.

Dreptul la concediu de îngrijitor

De asemenea, angajatorul are obligaţia acordării pe o perioadă de cinci zile lucrătoare într-un an calendaristic, la solicitarea scrisă a salariatului, a concediului de îngrijitor în vederea oferirii de către acesta de îngrijire sau sprijin personal unei rude sau unei persoane care locuieşte în aceeaşi gospodărie şi care are nevoie de îngrijire sau sprijin ca urmare a unei probleme medicale grave. Nici această perioadă nu se include în durata concediului de odihnă anual şi constituie vechime în muncă şi în specialitate.

Condiţiile pentru acordarea concediului de îngrijitor se stabilesc prin ordin comun al ministrului Muncii şi Solidarităţii Sociale şi al ministrului Sănătăţii, iar pentru neacordarea concediului de îngrijitor salariaţilor care îndeplinesc condiţiile, angajatorul poate fi sancţionat cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei.

Noile modificări la Codul Muncii includ și alte drepturi, precum:

Dreptul de a solicita trecerea pe un post vacant care îi asigură condiții de muncă mai favorabile dacă și-a încheiat perioada de probă și are o vechime de cel puțin 6 luni la același angajator;
Orice salariat are dreptul de a munci la angajatori diferiți sau la același angajator, în baza unor contracte individuale de muncă, fără suprapunerea programului de muncă, beneficiind de salariul corespunzător pentru fiecare dintre acestea. Niciun angajator nu poate aplica un tratament nefavorabil salariatului care își exercită acest drept.
În cazul în care salariații, reprezentanții salariaților sau membrii de sindicat înaintează angajatorului o plângere sau inițiază proceduri în scopul asigurării respectării drepturilor prevăzute în prezenta lege, beneficiază de protecție împotriva oricărui tratament advers din partea angajatorului.
Salariatul care se consideră victima unui tratament advers din partea angajatorului îl poate adresa instanței de judecată competente cu o cerere pentru acordarea de despăgubiri și restabilirea situației anterioare sau anularea situației create ca urmare a tratamentului advers, cu prezentarea faptelor în baza cărora poate fi prezumată existența respectivului tratament.
O altă prevedere nou introdusă se referă la obligaţia angajatorului de a acorda concediu paternal la solicitarea scrisă a salariatului.

De asemenea, angajatorii trebuie să includă în contractele de muncă mai multe informații.

……

Consultă aici lista integrală cu modificările aduse Codului Muncii și Codului Administrativ 

Leave A Comment