StaySafeUBB – un proiect de consolidare a capacității de gestionare adecvată a crizei sanitare generate de virusul SARS-COV-2

August 30, 2022
101 Views

Universitatea Babeș-Bolyai, în calitate de Beneficiar, a demarat implementarea proiectului cu titlul Consolidarea capacității Universității Babeș-Bolyai în vederea gestionării adecvate a crizei sanitare generată de virusul SARS-COV-2 – StaySafeUBB (SMIS2014+: 144244), finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 10 Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, cu finanțare din REACT-EU, Obiectivul specific 10.1 Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale.

Contractul de finanțare nr. 1609 / 12.07.2022 a fost încheiat între Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 și Universitatea Babeș-Bolyai, în calitate de Beneficiar al finanțării.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 868.743,37 lei, 100% (868.743,37 lei) din aceasta reprezentând sumă nerambursabilă din FEDR REACT-EU.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare, prin diminuarea riscului de propagare a infecției cu SARS-CoV-2 în cadrul comunității Universității Babeș-Bolyai, precum și asigurarea condițiilor de adecvare a strategiei instituționale de prevenire a transmisiei în masă a infectării în cadrul comunității academice. Astfel dotarea UBB cu echipamente de protecție și dispozitive medicale crește considerabil capacitatea universității de a proteja eficient sănătatea membrilor comunității academice, fie studenți, personal didactic, de cercetare sau administrative, dar și terții care intră în contact cu instituția.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

OS 1: Creșterea capacității de triaj epidemiologic a fluxurilor de persoane în interiorul clădirilor UBB în vederea diminuării riscului de propagare a infecției cu SARS-CoV-2 în sistemul public de educație superioară;

OS 2: Creșterea capacității UBB de asigurare a materialelor de curățenie, igienă și dezinfecție în spațiile gestionate în vederea diminuării riscului de propagare a infecției cu SARS-CoV-2 în cadrul Universității Babeș-Bolyai;

OS 3: Creșterea capacității UBB de asigurare a echipamentelor de protecție individuală (măști) pentru 2500 de studenți care beneficiază de burse sociale de stat sau de burse sociale cu caracter ocazional, în vederea diminuării riscului de propagare a infecției cu SARS-CoV-2 în sistemul public de educație superioară;

OS 4: Creșterea capacității UBB de identificare a cazurilor suspecte de infecția cu virusul SARS-CoV-2 prin înființarea unui Centru de Prevenție COVID-19 în vederea diminuării riscului de propagare a infecției cu SARS-CoV-2 în sistemul public de educație superioară și adecvarea strategiilor de organizare a activităților didactice și administrative în condiții optime de siguranță în Cluj-Napoca si în alte extensii/centre universitare ale UBB și alinierea la bunele practici internaționale prin care deciziile strategice sunt luate și ulterior sunt validate pe baza unor evidențe științifice.

Rezultatele așteptate ale proiectului sunt:

  • 28 clădiri dotate cu sisteme de triaj epidemiologic prin identificarea temperaturii și purtării măștii pentru diminuarea riscului propagării infecției cu SARS-CoV-2;
  • 50 de unități din cadru UBB dotate cu materiale și dispozitive de curățenie, igienă și dezinfecție (22 de facultăți cu clădirile aferente, 17 cămine studențești, Direcția Generală Administrativă, Clădirea Centrală UBB, Clădirea “Echinox”, Clădirea de pe strada Moților nr. 11, Centrul de Cooperări Internaționale, Centrul de Formare Continuă și Învațâmânt la Distanță, 2 clădiri din Parcul Sportiv Iuliu Hațieganu);
  • 2500 de studenți beneficiari de bursă socială de stat sau bursă socială cu caracter ocazional dotați cu echipamente de protecție individuală;
  • 1 Centru de Prevenție COVID-19; 2500 buc. teste rapide pe bază de antigen; 1 strategie de organizare a activităților didactice și administrative în condiții optime de siguranță în Cluj-Napoca si în alte extensii/centre universitare ale UBB.

Durata de implementare a proiectului este de 27 luni, respectiv între data 01 august 2020 – 31 octombrie 2022.

 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastrutură Mare 2014-2020 REACT-EU 

Informații suplimentare se pot obține la:

Prof. univ. dr. Bálint MARKÓ, Manager proiect

Tel.: 0264-405.300

E-maill: marko.balint@ubbcluj.ro

Leave A Comment

%d bloggers like this: