Ședința extraordinară, convocată de îndată, a Consiliului local Cluj-Napoca – luni, 22 august 2022, ora 15.00 – ONLINE. Iată ordinea de zi

August 22, 2022
226 Views

Se convoacă, de îndată, Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca în şedinţă extraordinară, în ziua de luni, 22.08.2022, ora 15, cu proiectul ordinii de zi, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta dispoziție. Ședința se va desfășura prin platforma on-line de videoconferință Cisco webex.

Proiectul ordinii de zi al convocării, de îndată, a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în ședința extraordinară din data de 22.08.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 1

Privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2022. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 2

Privind desemnarea reprezentanților consiliului local în comisiile de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Cluj-Napoca, organizat de către Inspectoratul Școlar Județean Cluj, perioada 19-20 septembrie 2022. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 3

Privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 8/2022 (aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar, cu structurile aferente, de pe raza municipiului Cluj-Napoca, pentru anul școlar 2022-2023). Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 4

Privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 117/2022 (aprobarea depunerii proiectului „Renovare energetică Școala Gimnazială Constantin Brâncuși, str. Horticultorilor nr. 1”, în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1, Componenta C5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice din Planul Național de Redresare și Reziliență (P.N.R.R.). Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 5

Privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 119/2022 (aprobarea depunerii proiectului „Renovare energetică Școala Gimnazială Liviu Rebreanu, Aleea Retezat nr. 4”, în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1, Componenta C5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice din Planul Național de Redresare și Reziliență (P.N.R.R.). Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 6

Privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 124/2022 (aprobarea depunerii proiectului „Renovare energetică Grădinița cu Program Prelungit Licurici, str. Sigismund Toduță nr. 9”, în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1, Componenta C5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice din Planul Național de Redresare și Reziliență (P.N.R.R.). Proiect din inițiativa primarului.

Leave A Comment

%d bloggers like this: