12 modificări fiscale care intră în vigoare de la 1 ianuarie 2023: de la impozit pe dividende de 8%, la TVA mai mare la restaurante și la băuturile cu zahăr

July 20, 2022
301 Views

Ordonanța privind creșterea taxelor are modificări fiscale care au intrat în vigoare de luni, unele care se vor aplica de la 1 august (precum supraimpozitarea muncii part-time, caz în care oamenii au început să fie dați afară), iar altele de la 1 ianuarie 2023.

……

Ce prevederi din OG 16/2022 se aplică de la 1 ianuarie 2023
1. Impozitul pe dividende plătit de o persoană juridică română unei alte persoane juridice române este în procent de 8% și se achită la bugetul de stat până pe data de 25 a lunii următoare. Se păstrează scutirea de impozit dacă beneficiarul dividendului deține mai mult de 10% din titlurile de participare la plătitorul de dividend, pentru o perioadă mai mare de 1 an.

2. Impozitul pe venitul din dividende distribuit persoanelor fizice este în procent de 8%, aplicabil prin stopaj la sursă, impozitul fiind final. Impozitul pe dividende achitate persoanelor nerezidente este tot în procent de 8%.

3. Se păstrează actualele reglementări privind diurna acordată salariaților, venit neimpozabil la nivelul de 2,5 ori cel stabilit pentru instituții publice, fără a depășii plafonul de 3 x salariul brut de încadrare.

Legiuitorul aduce suplimentar sume neimpozabile pentru salariații ce primesc venituri pentru clauza de mobilitate, venituri ce nu sunt impozabile în limita procentului de 33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat.

Foarte important: la categoria de venituri neimpozabile de natură salarială, există o modificare structurală, în sensul că se extind sume acordate salariatului cum ar fi acordarea de hrană sau decontarea chiriei când salariatul nu deține locuință, fără ca acestea să fie de natură salarială, într-un procent maxim lunar de 33% din salariul brut. Acesta este un procent cumulativ total lunar, în care se va cuprinde și decontarea serviciilor de vacanță, la fondul de pensii administrat privat, abonamente medicale etc.

4. Se majorează salariul ce beneficiază de deducerea de bază la determinarea impozitului pe venit al persoanei fizice. Acesta nu mai este ca până acum o sumă fixă, ci este salariul minim brut + suma de 2.000 lei.

5. Se reduce plafonul de impozitare prin tranșe de venit la suma de 25.000 euro, pentru contribuabilii persoane fizice ce desfășoară activități independente impozitate prin normă de venit. Acest lucru înseamnă că acele persoane fizice ce au realizat în anul 2022 venituri mai mari de 25.000 euro și până la suma de 100.000 euro actualul plafon, sau mai mult, trec la impozitarea veniturilor în sistem real.

6. La impozitarea veniturilor din cedarea folosinței bunurilor, se elimină cota forfetară de cheltuieli de 40%, astfel că venitul impozabil este venitul brut.

…..

Leave A Comment

%d bloggers like this: