Cel mai mare parc din Cluj-Napoca: Parcul Est întins pe 54 ha

Această investiție presupune amenajarea de noi spații de relaxare, 7 zone sport și 13 locuri de joacă pentru copii, amplasarea de mobilier urban, rastele pentru 610 biciclete/trotinete, telescoape pentru observarea păsărilor, 18 stații pentru încărcarea mașinilor electrice.
De asemenea, pentru păstrarea unui nivel cât mai redus de impact antropic, vor fi stabilite trasee de vizitare în interiorul zonei de protecție a habitatului natural, accesul fiind restricționat sezonier.
Suprafețele utilizate:
– Amenajarea biotopului zonă umedă, a zonelor sale de acces și de protecție – 188.127 mp
– Amenajarea culoarului văii Becaș între Strada Sopor și Calea Someșeni – 108.416 mp
– Amenajarea lacului 3, a zonelor sale de acces și de protecție – 86.815 mp
– Amenajarea zonei de grădină publică urbană a parcului – 157.092 mp
În viitorul parc vor fi plantați un număr de 5.295 de arbori noi. Arborii maturi vor fi păstrați, iar exemplarele considerate remarcabile vor fi valorificate prin includerea lor în trasee tematice și educative.
Pentru încurajarea utilizării mijloacelor de transport alternative la mașină, pe malul drept al râului Becaș – pe toată lungimea adiacentă Parcului Est – și în zonele de acces în parc se vor amenaja piste pentru biciclete, precum și infrastructură pentru circulația pietonală (14,83 km alei pietonale și piste).
În ceea ce privește accesul în Parcul Est din Calea Someșeni, acesta va fi reconfigurat astfel – amenajare stație transport în comun, bandă suplimentară, piste de biciclete, trotuar – și se va realiza o parcare publică cu 38 locuri. În zona de acces adiacentă străzii G-ral Nicolae Dăscălescu se va realiza o parcare cu 83 locuri, precum și o zonă pietonală amplă. Tot în această zonă se vor amenaja 3 terenuri de baschet, 6 terenuri de tenis și un teren de fotbal, iar pavilionul reunește o sală de sport de nivel competițional cu o capacitate de 96 persoane și o sală de evenimente care poate găzdui 359 persoane.
Valoarea totală a investiției este de 475.779.557,19 lei cu TVA (peste 96 mil. Euro), iar durata propusă de execuție este de 24 luni de la ordinul de începere a lucrărilor.

Leave A Comment

%d bloggers like this: