Peste 28.000 de locuri scoase la licență și master, scoase la concurs la Admiterea de vară la UBB

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) va scoate la concurs, pentru anul universitar 2022-2023, un număr de 5.231 de locuri bugetate destinate absolvenților de liceu care vor să se înscrie la facultate, 10.250 de locuri în regim cu taxă și 2.910 de locuri pentru învățământ la distanță și cu frecvență redusă pentru studii universitare de nivel licenţă. Din locurile bugetate scoase la concurs de UBB, 40 sunt locuri speciale alocate pentru candidaţii de etnie rromă, 177 sunt destinate absolvenţilor de licee situate în mediul rural, 15 se alocă pentru candidații proveniți din sistemul de protecție socială, în timp ce alte 151 de locuri au fost alocate etnicilor români din afara granițelor țării.

La nivel master, UBB va scoate la concurs, pentru anul universitar 2022-2023, un număr de 3.635 de locuri la buget şi 6.208 de locuri la taxă. Un număr de 238 dintre locurile bugetate sunt alocate domeniilor prioritare, 50 sunt dedicate masteratului didactic, iar 5 locuri sunt alocate pentru candidații proveniți din sistemul de protecție socială. De asemenea, 89 de locuri sunt destinate etnicilor români din afara granițelor țării.

Candidații vor putea alege între cele 251 de programe de licență (învățământ cu frecvență și la distanță), respectiv cele 239 de programe de master (învățământ cu frecvență sau frecvență redusă).

Admiterea în anul universitar 2022-2023 vine cu noutăţi în ceea ce priveşte specializările oferite, UBB propunând  o specializare nouă la nivel licență, la Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării (Știința datelor sociale – 3 ani, cu frecvență) și nu mai puțin de opt programe noi de studiu la nivel de master – la Facultatea de Matematică și Informatică, Facultatea de Litere, Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, Facultatea de Teologie Reformată și Muzică, Facultatea de Inginerie din cadrul Centrului Universitar UBB Reșița.

Perioada de admitere pentru noul an universitar este cuprinsă între 11 și 28 iulie 2022. Calendarul admiterii cuprinde perioada de înscrieri, probele de concurs, afişarea rezultatelor, depunerea contestațiilor, confirmarea locurilor și perioada de redistribuire a locurilor rămase disponible pentru fiecare dintre cele 22 de facultăți ale UBB.

Pentru admiterea în anul universitar 2022-2023 facultăţile din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai au elaborat diferite tipuri de probe scrise sau orale pentru testarea cunoştinţelor şi capacităţilor cognitive ale elevilor. Facultăţile vor lua în considerare media examenului de bacalaureat, cu pondere diferită.

Tematica de concurs şi bibliografia pentru probele scrise se găsesc afişate pe paginile oficiale ale fiecărei facultăţi.

Taxele de admitere şi taxele de şcolarizare pentru anul universitar 2022-2023 sunt stabilite la nivelul fiecărei facultăţi şi pot fi consultate accesând linkurile: https://www.ubbcluj.ro/ro/taxe/taxe_de_admitere, respectiv https://www.ubbcluj.ro/ro/taxe/taxe_de_scolarizare.

Informațiile complete cu privire la admiterea din acest an la UBB pot fi consultate accesând linkul https://admitere.ubbcluj.ro/ro/.

Leave A Comment