Trei lucruri la care să fii atent în luna mai în materie de fiscalitate: Declaratia unică, Declarația 230 și Legea 72 privind mobilitatea

May 1, 2022
303 Views

Luna mai este una importantă pentru multe categorii de contribuabili, atât persoane fizice cât și firme: de la Declarația unică și 230, la Legea 72/2022.

Declarația unică – termen de depunere și plată: 25 mai
Persoanele fizice care au realizat, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/şi din străinătate şi care datorează impozit pe venit şi contribuţii sociale obligatorii trebuie să depună Declarația unică 2022 până pe 25 mai.

Luând în considerare că salariul minim în 2022 este de 2.550 lei brut, noul plafon este 30.600 lei.

Declaraţia (formularul) se depune:

în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poştă, cu confirmare de primire.
Data depunerii declaraţiei în format hârtie este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz.

prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv:
– prin intermediul serviciului “Spaţiul privat virtual” (SPV);

– pe site-ul e-guvernare.ro, cu semnătură electronică calificată.

Declarația 230 – termen depunere: 25 mai

Persoanele fizice pot depune Declarația 230 pentru a dona până la 3,5% din impozitul pe venit pentru un ONG, asta pentru ca acei bani să nu rămână la stat.

Formularul se completează şi se depune de către persoanele fizice care:

-realizează din România venituri din salarii şi asimilate salariilor
-venituri din pensii
-venituri din activităţi independente/activităţi agricole, impuse pe bază de normă de venit,
-venituri din activităţi independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se reţine la sursă,
-venituri din drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determină în sistem real
-venituri din cedarea folosinţei bunurilor, pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit, în următoarele situaţii:
– au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private, conform legii, şi solicită restituirea acestora;

– dispun asupra destinaţiei sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii sau unităţilor de cult.

*se completează de către contribuabili sau de către împuterniciţii acestora

Ca să dăm un exemplu, dacă ești salariat într-o firmă, poți depune Declarația 230.

Singurii care nu vor depune sunt angajații din IT, Construcții, Cercetare pentru că ei nu plătesc impozit pe venit. Dacă își doresc să facă bine, ei pot dona în mod direct.

La fel și în cazul celor care au fost în șomaj tehnic sau au primit indemnizația respectivă.

De unde se decarcă declarația 230 și unde se depune vezi în textul scris de HotNews.ro din 17 ianuarie.

Legea 72/2022 – prevederi ce intră în vigoare din 1 mai
Începând cu data de 1 mai intră în vigoare legea 72/2022 care prevede, printre altele, asigurarea unui regim fiscal unitar al tuturor formelor sub care angajatorii acordă diferite categorii de sume suplimentare pentru perioadele în care activitatea angajaților se desfăşoară în altă localitate, atât în ţară, cât şi în străinătate.

…..

Leave A Comment

%d bloggers like this: