Senat : Inchisoare pentru fapte ce atenteaza la viata ori sanatatea umana, animala, vegetala (adoptare tacita)

Senatul a adoptat tacit, luni, un proiect iniţiat de senatori USR privind aplicarea unor pedepse privative de libertate, cuprinse între şase luni şi trei ani sau amenzi, pentru fapte ce pot pune în pericol “viaţa ori sănătatea umană, animală sau vegetală”.

Potrivit iniţiatorilor, senatorii USR Silvia-Monica Dinică şi Ion-Dragoş Popescu, sunt considerate infracţiuni fapte precum poluarea prin evacuarea, în atmosferă sau pe sol, a unor deşeuri ori substanţe periculoase, producerea de zgomote peste limitele admise, dacă prin aceasta se pune în pericol grav sănătatea umană, continuarea activităţii după suspendarea acordului de mediu sau a autorizaţiei, respectiv a autorizaţiei integrate de mediu, importul şi exportul unor substanţe şi preparate periculoase interzise sau restricţionate.

Sub incidenţa aceluiaşi proiect de act normativ intră şi omisiunea de a raporta imediat despre orice accident major de către persoane ce au în atribuţii această obligaţie; producerea, livrarea sau utilizarea îngrăşămintelor chimice, precum şi a oricăror produse de protecţie a plantelor neautorizate, pentru culturi destinate comercializării; nerespectarea interdicţiilor privind utilizarea pe terenuri agricole de produse de protecţie a plantelor sau îngrăşăminte chimice; producţia, importul, exportul, introducerea pe piaţă sau folosirea de substanţe care diminuează stratul de ozon, cu încălcarea dispoziţiilor legale în domeniu, precum şi îngroparea, arderea sau incendierea deşeurilor, cu excepţia efectuării acestor operaţiuni de către operatorii economici autorizaţi din punctul de vedere al protecţiei mediului pentru activitatea de valorificare şi eliminare a deşeurilor.

…..

Leave A Comment