Ședința ordinară a Consiliului local Cluj-Napoca din 8 februarie 2022.( video). Bugetul municipiului Cluj-Napoca pentru anul 2022 a fost aprobat!

Ședința ordinară a Consiliului local Cluj-Napoca din 8 februarie 2022

Bugetul pe anul 2022 a fost aprobat.
În ședința ordinară a Consiliului local al Municipiului Cluj-Napoca din data 8 februarie 2022 a fost aprobat bugetul general al municipiului pe anul 2022.
Bugetul general al municipiului Cluj-Napoca este în valoare de 2.148.607.224 RON, respectiv 434.483.383 EURO.
Bugetul cuprinde și obiective cu implementare multianuală, dar și finanțarea pentru politicile publice și programele desfășurate anual de municipalitate.
Proiectul de hotărâre, anexele, dar și bugetul în format deschis sunt disponibile pe site-ul instituției: https://primariaclujnapoca.ro/…/proiect-de-hotarare-2…/

Proiectul ordinii de zi al ședinței ordinare  a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, din data de 8 februarie 2022:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării în anul 2022 a excedentului rezultat la încheierea exercțiului bugetar aferent anului 2021. Proiect din inițiativa primarului.

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2022. Proiect din inițiativa primarului.

 3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 605/2021 (aprobarea cuantumului unei burse aferente anului școlar 2021-2022, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat). Proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali Dan Ștefan Tarcea, Oláh Emese, Chira Beniamin-Marius, Covaliu Bogdan-Florin, Florian Ovidiu Valeriu, Fugel Edina, Găbudean Marcel, Gliga Florin-Valentin, Ibrányi Flavia-Mihaela, Irimie Andrei, Jurja Marius Sorel, Moldovan Ionuț-Daniel, Pop Loredana, Rácz Béla-Gergely, Rácz Levente-Zsolt, Rațiu Radu Florin, Vaida Ovidiu și Vișan Ovidiu-Vasile.

 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării compensației pentru prestarea serviciului public de furnizare a energiei termice în sumă de 2.536.090 lei pentru societatea Termoficare Napoca S.A. aferentă trimestrului IV al anului 2021. Proiect din inițiativa primarului.

 5. Proiect de hotărâre privind declararea ca bun de interes public local a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. General Ion Dragalina nr. 73-75, ap. 14 și trecerea acestuia în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 6. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Răsăritului (tronson 3 și 4) din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului și a doamnei Loredana Pop, consilier local.

 7. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Sarmisegetuza din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului și a domnului Ionuț Moldovan, consilier local.

 8. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Parâng din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului și a domnului Andrei Irimie, consilier local.

 9. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului situat în strada Argeș nr. 9, aferent Liceului Teoretic Nicolae Bălcescu, din municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului, a doamnei Loredana Pop și al domnului Ovidiu Vasile Vișan, consilieri locali.

 10. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de actualizare a datelor de carte funciară pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Prof. G. Marinescu nr. 4. Proiect din inițiativa primarului.

 11. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului situat în Aleea Tazlău nr. 11, Grădinița cu Program Prelungit Academia Piticilor și Centrul Bugetar de Administrare Creșe, din municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului și a consilierului local Irimie Andrei.

 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării avizului conform al ministrului educației, pentru schimbarea destinației corpului de clădire – cantină, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Turzii nr. 140-142, în incinta Liceului de Informatică „Tiberiu Popoviciu”, în vederea mutării centrului de vaccinare împotriva COVID-19 din sala de sport a liceului. Proiect din inițiativa primarului și a consilierului local Flavia Ibrányi.

 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei provizorii de priorități pentru anul 2022, în vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor sociale, precum și aprobarea termenului de depunere a contestațiilor. Proiect din inițiativa primarului.

 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei solicitanților care au acces la locuințele pentru tineri, destinate închirierii, în vederea repartizării locuințelor disponibile construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, rezultată în urma departajării, conform criteriilor-cadru, pentru anul 2022. Proiect din inițiativa primarului.

 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de priorități pentru anul 2022, în vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor de serviciu. Proiect din inițiativa primarului.

 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizației anuale ce revine Municipiului Cluj-Napoca în calitate de membru al Asociației Municipiilor din România. Proiect din inițiativa domnului Dan Ștefan Tarcea, consilier local și viceprimar.

 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – etajare, reabilitare și compartimentări interioare Pavilion VI – Corp B Calea Mănăștur nr. 3-5; beneficiară: Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. de restructurare urbană – str. Fabricii de Chibrituri nr. 5-11; beneficiare: S.C. Geainv S.A. și S.C. LIDL Romania S.C.S. Proiect din inițiativa primarului.

 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. – dezvoltare zonă rezidențială str. Aurel Gurghianu; beneficiari: Boariu Mihai Tudor, Olariu Andrei Iulian, Roșu Ioan-Alexandru, Fodoca Ramona, Vreme Ioan și Vreme Corina Monica. Proiect din inițiativa primarului.

 20. Proiect de hotărâre privind numirea de administratori provizorii în Consiliul de Administrație al S.C. Cluj Innovation Park S.A. Proiect din inițiativa primarului.

 21. Proiect de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele municipiului Cluj-Napoca, prin consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 15.02.2022, ora 14 (prima convocare) și, respectiv, 16.02.2022, ora 14 (a doua convocare). Proiect din inițiativa primarului.

 22. Proiect de hotărâre privind atribuirea unui număr de 27 autorizații taxi, pentru autovehicule electrice către transportatorii participanți la procedura de atribuire de autorizații taxi pentru autovehicule electrice. Proiect din inițiativa primarului.

 23. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spațiile comerciale din piețele agroalimentare administrate de Municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 563/2021 (aprobarea Documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare și reconversie clădire existentă în creșă și grădiniță, Parcul Feroviarilor nr. 1A”, din municipiul Cluj-Napoca) și a Hotărârii nr. 641/2021 (aprobarea actualizării Documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare și reconversie clădire existentă în creșă și grădiniță, str. Parcul Feroviarilor nr. 1A”, din municipiul Cluj-Napoca, aprobate prin Hotărârea nr. 563/2021), în sensul aprobării Documentației și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții „Modernizare și reconversie clădire existentă în creșă și grădiniță, str. Parcul Feroviarilor nr. 1A”, din municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 25. Proiect de hotărâre privind propunerea de modificare a art. 5 din Hotărârea 642/2021 (predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Parcul Feroviarilor nr. 1A, județul Cluj, și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Modernizare și reconversie clădire existentă în creșă și grădiniță, str. Parcul Feroviarilor nr. 1A”), în sensul modificării valorii de finanțare de la bugetul local, de la valoarea de 348.652,66 de lei cu T.V.A., la valoarea de 341.941,16 lei cu T.V.A. Proiect din inițiativa primarului.

 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei la Hotărârea nr. 998/2019 (aprobarea atribuirii și încheierii contractului cu S.C. Coral Impex S.R.L., având ca obiect delegarea gestiunii serviciului de salubrizare a municipiului Cluj-Napoca – activitatea de dezinfecție, dezinsecție și deratizare). Proiect din inițiativa primarului.

 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor pentru organizarea, în municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Cluj, a Olimpiadei de Matematică pentru școlile/secțiile de predare în limba maghiară, în perioada 24-27 februarie 2022. Proiect din inițiativa primarului.

 28. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei 3 la Hotărârea nr. 411/2020 (unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea Serviciului Public de interes local pentru administrarea parcărilor, cu modificările și completările ulterioare, serviciu aflat în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca). Proiect din inițiativa primarului.

 29. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Negrean Dan-Călin, înregistrată sub nr. 681217 din 7.12.2021.

 30. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de către domnul Pop Iustin Atanasiu, înregistrată sub nr. 11726/6.01.2022.

 31. Informare privind solicitarea S.C. MERF S.R.L., de încheiere a unui contract de închiriere pe perioadă determinată (până la data începerii lucrărilor de modernizare) pentru Stația de transport în comun multifuncțională „Minerva”.

 32. Informare cu privire la plângerea prealabilă referitoare la revocarea Hotărârii nr. 923/2020 (majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4A, 4B, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Universității nr. 8, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită), modificată prin Hotărârea nr. 835/2020 (majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2022, pentru apartamentele nr. 4A și 7, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Universității nr. 8, proprietatea S.C. DEAL PROPRIETĂȚI S.R.L., ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită și încetarea majorării impozitului pe clădire pentru pozițiile nr. 4 și 8 din Anexa la Hotărârea nr. 923/2020).

 33. Raport privind acordarea finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, prin Direcția de Asistență Socială și Medicală, pentru activități nonprofit de interes local din sfera serviciilor sociale și/sau medicale, pentru anul 2021.

 34. Raport privind acordarea serviciilor de asistență socială și utilizarea subvențiilor de către asociațiile/fundațiile/cultele cu personalitate juridică, recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, care înființează și administrează unități de asistență socială în municipiul Cluj-Napoca și care au primit subvenții de la Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca în anul 2021.

 35. Diverse.

Leave A Comment

%d bloggers like this: