Marinela Marc, inspector școlar general – Mesaj adresat cadrelor didactice din județul Cluj înscrise la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director

Dragi colegi,
Mâine este o zi importantă pentru cei care v-ați înscris la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director/director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar de stat, este prima etapă din cadrul concursului, constând în susținerea testului grilă cu itemi care evaluează diverse competențe decizionale și cunoștințe de management educațional și legislație.
Calitatea actului educațional într-o unitate de învățământ depinde, în mare măsură de managementul organizației școlare. Directorii unităților de învățământ trebuie să-și asume o serie de roluri, de la definirea obiectivelor unității de învățământ, monitorizarea întregului proces educațional, elaborarea și gestionarea bugetului, a ofertei educaționale, până la colaborarea cu cadrele didactice, elevii, părinții, autoritățile locale și ceilalți parteneri educaționali, în vederea îmbunătățirii procesului de învățare al elevilor. Pentru aceasta, este necesar ca persoanele care ocupă aceste funcții să facă dovada diverselor competențe de comunicare, capacitate decizională, transfer analogic, să dețină cunoștințe de management și legislație.
Am încredere că, în această perioadă foarte încărcată, în care ați gestionat situații cu care nu ne-am mai confruntat, veți reuși să abordați cu calm și echilibru probele concursului, astfel încât, unitățile de învățământ din județul Cluj să aibă, pentru următorii patru ani, acei manageri dedicați și performanți, care să continue modelul de succes al învățământului preuniversitar clujean.
Vă urez tuturor mult succes!
Marinela Marc, inspector școlar general

Leave A Comment