“ZEN . Din spusele şi versurile maeştrilor” de Marius Iosif, (V)

July 26, 2021
178 Views

DIN „IMNUL ILUMINĂRII FĂRĂ DE VESTE” AL LUI SHEN HUI

“Să nu gândeşti! Aceasta‑i învăţătura dreaptă.
Nu făptui! Acesta‑i temeiul din străfund.
Adevărat pustiu e‑al lucrurilor corp.
Minune şi fiinţă faptele‑i sunt.

Adevăratu‑a fi nu ştie de vreun gând;
Vorbe şi cuget n‑au cum a‑l cunoaşte.
Adevărata stare‑i cu totul nenăscută;
Cum oare‑o poţi afla în suflet şi în trup?

Nu‑i gând să fie‑asemeni cu fiinţa,
Nici izvodire,‑adevăratei stări.
Zăbavă făr’zăbavă, şi totu‑ntru nimic,
Strădania fără faptă ne scot spre alt tărâm.

Fiindul nu se‑urneşte,
Şi nenăscută i‑e mişcarea.
Gândire nu este să‑l poată căuta,
Căutarea însăşi nefiind de gândit.

*

Maestrul Hui Dhung îl întrebă pe un predicator ambulant: „Ce îndeletnicire aveţi?”
„Ţin prelegeri despre Sutra de diamant”.
„Care sunt primele două cuvinte din Sutra de diamant?”
„Ju shi (aşa).”
„Şi ce înseamnă?”
Predicatorul nu‑i putu răspunde.

*

Un călugăr arătă spre statuia lui Buddha din sala templului şi întrebă: „Acest Buddha şade în sală. Ce este celălalt Buddha?”
La aceasta Maestrul Djing Shan spuse: „Buddha şade în sală.”

*

Wu Wen Tsung îl vizită pe maestrul Tjing. Tjing îl întrebă: „Cine este cel ce vine aici?”
Tsung îi răspunse: „Nici eu, nici altul.”
Tjing întrebă din nou: „Dacă nu este nici un eu, nici vreun altul, ce este atunci?”
Tsung răspunse: „Unul care mănâncă atunci când îi e foame şi doarme atunci când e ostenit”.

*

Călugărul Hui Thau îl întrebă pe maestrul Fa Yen: „Ce este Buddha?”
Fa Yen spuse: „Tu eşti Hui Thau!”

*

Când maestrul Xuan Jue îl căută pentru prima oară pe Patriarhul Hui Neng, înconjură de trei ori locul în care acesta şedea şi rămase în picioare, tăcând, fără să se încline. Hui Neng îi spuse: „Un adevărat călugăr este întruparea a trei mii de legi morale şi a opt mii de reguli de conduită. Tu, acesta! De unde vii şi de ce eşti aşa de trufaş?”
Xuan Jue îi răspunse: „Naşterea şi moartea, asta e problema arzătoare. Omul vieţuieşte atât de puţin. Nu‑mi pot irosi timpul cu întrebări şi fleacuri despre etichetă.”
Patriarhul îl întrebă din nou: „De ce nu te ţii pur şi simplu de nezămislit şi nu recunoşti astfel că nimic – nici chiar viaţa ta – nu trece repede?”
Xuan Jue îl întrebă: „Vreţi să spuneţi: Corpul meu însuşi este nezămislitul şi cunoaşterea nu are a face cu graba?”
„Aşa este!” spuse Patriarhul.
Xuan Jue se înclină atunci şi dădu să plece, dar Patriarhul îl opri şi‑l mai întrebă: „De ce aşa de grăbit?”
Xuan Jue îi răspunse: „Cum se poate vorbi de grabă, acolo unde nu este mişcare?”
Atunci Patriarhul îl întrebă: „Cine‑i acela ce ştie că nu este mişcare?”
Simţindu‑se dojenit, Xuan Jue spuse: „Începeţi iar să faceţi deosebiri.”
Patriarhul lăudă acest răspuns şi mai spuse: „Ai pătruns într‑adevăr înţelesul nezămislitului.”
Dar Xuan Jue nu fu mulţumit cu această laudă şi întrebă: „Se poate găsi în nezămislit ceva de felul înţelesului?”
Patriarhul îl întrebă la rândul său: „De n‑ar fi înţelesul, atunci cine‑ar mai face deosebiri?”
Xuan Jue îi răspunse: „Din înţeles nu izvodeşte nici o deosebire.”
„Aşa e”, spuse Patriarhul şi se înclină în faţa lui Xuan Jue.”

 

“ZEN . Din spusele şi versurile maeştrilor” de Marius Iosif,  Ed.Limes, 2016, Floresti, Jud.Cluj

 

Marius Iosif (n.25 martie 1953, Timisoara)-stranepot al poetului St.O.Iosif-este eseist, prozator, poet si traducator.A absolvit cursurile Facultatii de Filologie a Universitatii Babes-Bolyai (1979), iar in 2012 a obtinut titlul de doctor in filologie.
A debutat in 1978, in revista Echinox. Publica periodic articole in reviste din Romania si de peste hotare precum Vatra, Familia, Transilvania, Idei in dialog, Agora, Forum studentesc, Filozofie magazine (Belgia&Olanda), Clipa (SUA). In anul 2012 isi sustine lucrarea de doctorat Ipostaze literare ale experientei spirituale, lucrare apreciata cu Summa cum laude, si, ulterior publicata in volum la Editura Tracus Arte cu titlul O ecologie a sacrului (2014). A mai publicat : Tragedie si Haiku (1999), Petra (2000), Zen (2003, 2016), Note din zile (2015) . Este membru al Uniunii Scriitorilor, din partea careia a primit premiul pentru debut (Filiala Targu-Mures).

Fotografia apartine autorului

Leave A Comment

%d bloggers like this: