Inspectorul Școlar General ,Marinela Marc a participat la atelierul „Formarea competențelor transversale ale elevilor prin regândirea activităților non-formale și a curriculum-ului la decizia școlii”

“Am participat azi la atelierul „Formarea competențelor transversale ale elevilor prin regândirea activităților non-formale și a curriculum-ului la decizia școlii”, organizat în cadrul Proiectului cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți”, de Inspectoratul Școlar Județean Cluj, prin Casa Corpului Didactic Cluj.

Proiectul „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” este un proiect de anvergură pentru sistemul educațional românesc, implementat de către Ministerul Educației, în cadrul căruia Casa Corpului Didactic Cluj, în calitate de partener, deține rolul de coordonator al Regiunii Nord-Vest. Atelierele CRED au un caracter interactiv, urmărindu-se valorificarea experienței participanților în implementarea curriculumului național centrat pe competențe-cheie și transferul de bune practici în contextul schimbărilor curriculare la nivel primar și gimnazial.
Evenimentul de la Cluj-Napoca s-a desfășurat la Colegiul de Servicii în Turism „Napoca”, unitate filială de formare a Casei Corpului Didactic Cluj, fiind organizate simultan, atât cu prezență fizică (25 de participanți), cât și în mediul online (25 de participanți).
M-am bucurat să fiu pentru prima parte a zilei în mijlocul colegilor de la Colegiul de Servicii în Turism”Napoca„ o unitate de învățământ cu rezultate constante în ultimii ani pe componenta care a fost abordată azi în cadrul atelierelor, respectiv proiecte de acțiune socială și proiecte de dezvoltare comunitară !”arata Inspectorul Școlar General ,Marinela Marc.

Leave A Comment

%d bloggers like this: