Ultimele știri
Poza zilei (June 14, 2024 8:36 am)
A plouat la Cluj (June 14, 2024 7:44 am)
Poza zilei (June 13, 2024 7:28 am)

Radu Moisin , deputat PNL – CLUJUL PREIA CONDUCEREA DIPLOMAȚIEI PARLAMENTARE CU FRANȚA!

May 14, 2021
457 Views

Am fost ales Președinte al Grupului de prietenie dintre Camera Deputaților și Adunarea Națională din Franța, în ședința comună a Camerei Deputaților și a Senatului! Această îndatorire mă onorează și, în același timp, mă responsabilizează!

Într-o lume în care Parlamentul fiecărei țări este garantul legitimității democratice, diplomația reprezintă cheia pe care statele o pot folosi pentru a deschide poarta dezvoltărilor majore ale relațiilor internaționale. Principalul avantaj al diplomației parlamentare constă în multitudinea de actori politici capabili să acționeze pe scena internațională și să țină deschise canalele de comunicare, să apropie diverse culturi și să descopere posibilități de colaborare între țări pe plan economic și cultural.
Prioritățile pe care mă angajez să le îndeplinesc în această activitate diplomatică urmăresc abordarea și aplicarea bunelor practici în domenii esențiale, precum sănătate sau educație, sistemul medical din Franța fiind considerat unul dintre cele mai bune, bazându-se pe prevenție și accesibilitate, iar, în plan educațional, învățământul este caracterizat de complexitate și inovație.
Promovarea intensă a produselor și serviciilor IMM-urilor românești pe piețele externe, reprezintă o altă prioritate, dezvoltând cadrul necesar pentru participarea la târguri și expoziții internaționale.
Aderarea României la Spațiul Schengen este un alt obiectiv la care doresc să contribui. Pentru România, sunt de părere că Spațiul Schengen este o realizare istorică, o expresie a unității și solidarității statelor membre în UE, dar și o necesitate economică. Aderarea țării noastre la Spațiul Schengen este o obligație asumată în Actul de Aderare la UE, dar și un drept care decurge din calitatea de stat membru al Uniunii Europene, iar de-a lungul anilor, România a parcurs cu succes toate etapele tehnice necesare.
Un rol important în consolidarea prieteniei franco-române îl are relația strânsă între națiunea franceză și națiunea română, cu rădăcini adânci în istorie. Franța este principalul prieten al României, fapt redat din sprijinul activ acordat în toate evenimentele noastre importante: Unirea Principatelor Române în 1859, când s-a stabilit drumul spre noi relații diplomatice cu Franța, Proclamația de independență din 1877, când opinia Franței a fost favorabilă luptei poporului român, Marea Unire din 1918, când luptând de partea Antantei, alianță din care făcea parte și Franța, guvernul unei țări mai mici, cu probleme economice, dar cu un potențial imens, a reușit să-i condiționeze pe cei mai mari și mai puternici să garanteze României, prin tratat oficial și solemn, dreptul la reîntregirea național-statală.
Mai mult, Franța și-a manifestat, atât în plan oficial, cât și la nivelul cetățenilor, simpatia și solidaritatea față de Revoluția Română din 1989, eveniment care a antrenat reintrarea în drepturi a democrației în România, dar și o întărire a relațiilor speciale dintre România și Franța.
România este membră a Organizației Internaționale a Francofoniei din 1993, iar în tot acest timp, drumul prieteniei dintre Franța și România a fost consolidat, fapt dovedit prin efortul susținut al Franței în aderarea și integrarea României în UE și NATO.
Cu alte cuvinte, consider că Franța face parte din structura României moderne, întrucât Franța nu a fost doar un model sau un aliat, ci un partener pentru zile bune și rele în politică, dar și în toate domeniile pe care Europa a reușit să le dezvolte în ultimele decenii.
„Când este vorba despre România și Franța, este dificil să separi inima de rațiune.”
(Nicolae Titulescu)” arata Radu Moisin

Leave A Comment