Peste 60 de produse de combatere a dăunătorilor, realizate exclusiv la Institutul de Cercetări în Chimie „Raluca Ripan” al UBB

Centrul de Producție Feromoni al Institutului de Cercetări în Chimie „Raluca Ripan” (ICCRR) din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) are în portofoliu peste 60 de produse pentru dăunătorii din silvicultură, pomicultură, viticultură, culturi de câmp și depozite, 7 produse având mărci înregistrate (atraTYP®, atraCHALC®, atraDUP®, atraCURV®, atraLYMON®, atraVIR® și atraVIRG®), producţia de produse feromonale fiind unică în ţară.

Beneficiarii produselor realizate de Centrul de Producție Feromoni din cadrul UBB sunt Regia Autonomă a Pădurilor Romsilva, ocoalele silvice private, unitățile fitosanitare şi firme private din ţară şi străinătate, precum și persoane fizice, iar detaliile legate de comercializarea produselor pot fi consultate accesând linkul http://feromoni.iccrr.institute.ubbcluj.ro/.

„Pe lângă faptul că ne poziționează drept o instituție orientată spre inovare, activitatea Centrului de Producție Feromoni al Institutului de Cercetări în Chimie „Raluca Ripan” demonstrează încă o dată faptul că UBB își asumă misiunea de universitate de tip world-class în toate dimensiunile sale și pune, prin aceasta, la dispoziția comunității rezultatele cercetărilor sale. Parteneriatul constant și constructiv între universități, prin componenta lor de cercetare-inovare, și societatea civilă și mediul de afaceri este absolut esențial, iar UBB l-a integrat între direcțiile sale strategice majore ”, afirmă prof. univ. dr. Adrian Petrușel, prorectorul UBB pentru cercetare-dezvoltare-inovare și doctorate.

Centrul gestionează cercetarea, dezvoltarea și producția materialelor feromonale, fiind un nume de referrință la nivelul spațiului sud-estic european. Produsele feromonale autohtone, sintetizate, brevetate şi comercializate numai de către ICCRR și-au dovedit de-a lungul anilor importanța pe care o joacă în identificarea, monitorizarea și avertizarea dăunătorilor, datorită specificității ridicate pe care acestea o au. Identificarea și monitorizarea dăunătorilor reprezintă etape cheie ale managementului integrat al dăunătorilor, abordarea modernă a agriculturii durabile pentru prevenirea și combaterea pe termen lung a dăunătorilor și a daunelor acestora prin utilizarea mai multor tehnici combinate cum ar fi folosirea cât mai redusă a pesticidelor, controlul biologic, controlul habitatelor și utilizarea unor soiuri rezistente.

În cadrul Centrului se realizează atât activități de cercetare, dezvoltare și inovare a produselor (prin optimizarea continuă a metodelor de sinteză a substanțelor active pentru producție, testarea continuă de noi amestecuri feromonale pentru creșterea activității și eficacității produselor și pentru dăunătorii noi apăruți, îmbunătățirea materialelor suport pentru momelile și dispenserii feromonali, dezvoltarea unor capcane noi, extinderea gamei de produse, ținând cont de noii dăunători apăruți în țară și de solicitările clienților), cât și activități propriu-zise de producție, precum:

  • sinteza compușilor feromonali la scară de laborator și stație pilot;
  • producția de momeli și dispenseri feromonali;
  • producția de capcane feromonale;
  • producția de adeziv pentru capcane și clei pentru omizi;
  • creșterea dinamică a productivității pe baza solicitărilor clienților și a evoluției dăunătorilor în țară.

Specialiștii UBB spun că principalele avantaje ale produselor feromonale vizează eliberarea treptată a substanței active; utilizarea unei cantități foarte mici de substanță activă; specificitate și selectivitate ridicată; compatibilitatea cu programele de combatere a dăunătorilor; folosirea cu success în managementul integrat al dăunătorilor; evitarea apariției fenomenului de rezistență.

Leave A Comment