𝗗𝗶𝗿𝗲𝗰𝘁𝗶𝗮 𝗚𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝗹𝗮 𝗱𝗲 𝗔𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗻𝘁𝗮 𝗦𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹𝗮 𝘀𝗶 𝗣𝗿𝗼𝘁𝗲𝗰𝘁𝗶𝗮 𝗖𝗼𝗽𝗶𝗹𝘂𝗹𝘂𝗶 𝗖𝗹𝘂𝗷 𝗿𝗲𝗰𝗿𝘂𝘁𝗲𝗮𝘇𝗮 𝘀𝗶 𝗳𝗼𝗿𝗺𝗲𝗮𝘇𝗮 𝗮𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗺𝗮𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝗹𝗶 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗲𝘀𝗶𝗼𝗻𝗶𝘀𝘁𝗶

April 6, 2021
429 Views
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (D.G.A.S.P.C.) Cluj, instituție publică de interes județean care funcționează în subordinea Consiliului Județean Cluj, în parteneriat cu Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții recrutează și formează asistenți maternali profesioniști. Acest demers are loc în cadrul proiectului TEAM UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor, cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman.
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj își propune prin intermediul proiectului care se va derula până la sfârșitul anului 2023 extinderea actualei rețele de asistenți maternali profesioniști și formarea profesională a tuturor asistenților maternali angajați în cadrul instituției.
Pentru ca o persoană să devină asistent maternal profesionist angajat al D.G.A.S.P.C. Cluj trebuie îndeplinite următoarele condiţii minime:
– să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
– să aibă domiciliul în judeţul Cluj;
– prin comportamentul său în societate, starea sănătăţii şi profilul psihologic, să prezinte garanţii morale și materiale pentru îndeplinirea corectă a obligaţiilor care revin unui părinte, referitoare la creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor;
– să aibă în folosinţă o locuinţă care acoperă necesităţile de preparare a hranei, igienă, educaţie şi odihnă ale utilizatorilor săi;
– să manifeste o atitudine non-discriminatorie indiferent de vârsta copilului, apartenenţa etnică, religie, stare de sănătate.
Asistentul maternal profesionist, ca angajat al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, beneficiază de drepturi bănești, conform legislației în vigoare, consiliere și suport din partea specialiștilor D.G.A.S.P.C. precum și de cursuri de formare organizate în domeniul protecției copilului.
Persoanele interesate pot contacta reprezentanții D.G.A.S.P.C. Cluj la sediul instituției din Cluj-Napoca, strada General Eremia Grigorescu, nr. 37-39 sau la telefon 0264.420146, 0264.420147, interior 438, pentru a primi toate informaţiile necesare privind procedura de atestare ca asistent maternal profesionist.

Leave A Comment