Miercuri, 24 martie 2021 ora 15.00- Ședința ordinară a Consiliului Local Cluj-Napoca Iata ordinea de zi

March 19, 2021
406 Views
Ședința ordinară a Consiliului Local Cluj-Napoca – miercuri, 24 martie 2021, ora 15.00. Iata ordinea de zi
PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 1

Privind aprobarea numărului de burse aferent semestrului II al anului școlar 2020-2021, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 2

Privind aprobarea solicitării avizului conform al Ministerului Educației și Cercetării, pentru schimbarea destinației bazei materiale a unor unități de învățământ preuniversitar de stat, situate în municipiul Cluj-Napoca, în vederea organizării și funcționării centrelor de vaccinare împotriva COVID-19, pe perioada funcționării acestora. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 3

Privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului situat în strada Memorandumului nr. 22, Școala Ioan Bob din municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 4

Privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului situat în strada Partizanilor nr. 17, Grădinița cu Program Prelungit Neghiniță – Structura 1 din municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 5

Privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului situat în strada Grigore Alexandrescu nr. 21A, Grădinița cu Program Normal Albinuța – Structura 1 din municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 6

Privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului situat în strada Grigore Alexandrescu nr. 27, Grădinița cu Program Prelungit Albinuța din municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 7

Privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului situat în strada Brașov nr. 27, Grădinița cu Program Prelungit Poienița – Structura 1 din municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 8

Privind preluarea în proprietatea privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren, identificat cu nr. cad. 341554, înscris în C.F. nr. 341554 Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 9

Privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a unui imobil cu destinație de drum (ce se desprinde din str. Traian Vuia) și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 10

Privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a unui imobil cu destinație de drum și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Pomet, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 11

Privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a imobilului cu nr. topo. 15860/2 și însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, porțiunea cuprinsă între str. Dâmboviței, Bloc V17, str. Aurel Vlaicu și Biserica Ortodoxă Sfântul Arhanghel Mihail. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 12

Privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a imobilului strada Carierei și însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 13

Privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Caisului nr. 19, înscris în C.F. 310109 Cluj-Napoca, cu nr. cad. 310109 (nr. C.F. vechi 140328, nr. topo. 1027/1/1/7). Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 14

Privind demolarea imobilului cu nr. cadastral 293941-C1, situat în municipiul Cluj-Napoca, bd. 21 Decembrie 1989 nr. 106. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 15

Privind prelungirea termenului de locațiune a Contractului de închiriere nr. 110654 din 28.03.2014, având ca obiect locuința A.N.L. situată în municipiul Cluj-Napoca, Calea Florești nr. 58B, bl. 6, ap. 32, încheiat cu doamna Pălimariu Oana-Laura. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 16

Privind prelungirea termenului Contractului de asociere nr. 78130 din data de 18.03.2011, încheiat cu Asociația Victoria Film, având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, bdul Eroilor nr. 51, ap. 2. Proiect din inițiativa primarului

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 17

Privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 52706 din data de 23.02.2011, încheiat cu Partidul Civic Maghiar. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 18

Privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 141754 din data de 13.03.2019, încheiat cu Uniunea Salvați România – Filiala Județeană Cluj. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 19

Privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2631/11.02.2008, având ca obiect locațiunea temporară asupra spațiului cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, bd. 21 Decembrie 1989 nr. 47, ap. 7 și 8, încheiat cu Uniunea Democrată Maghiară din România – Organizația Județeană Cluj. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 20

Privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 2242 din data de 15.05.2001, încheiat cu Partidul Social Democrat – Organizația Județeană Cluj. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 21

Privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 105408 din data de 14.03.2016, încheiat cu Partidul Național Liberal – Filiala Cluj. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 22

Privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 139261 din data de 21.03.2017, încheiat cu Partidul Mișcarea Populară. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 23

Privind prelungirea termenului de dare în folosință gratuită în favoarea Asociației Municipiilor din România, a unei părți din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 1. Proiect din inițiativa domnului Dan Ștefan Tarcea, viceprimar.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 24

Privind aprobarea valorii chiriilor lunare pentru folosința locuințelor A.N.L. situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41, Calea Floreși nr. 58B și str. Taberei nr. 2-Tășnad nr. 10. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 25

Privind aprobarea Listei finale pentru anul 2021, pentru tinerii care au acces la locuințe construite prin A.N.L., destinate închirierii. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 26

Privind aprobarea Listei finale de priorități pentru anul 2021, în vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor sociale. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 27

Privind aprobarea Listei de priorități pentru anul 2021, în vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor de serviciu. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 28

Privind aprobarea P.U.D. – extindere și mansardare locuință familială cu două unități locative, regimul final de înălțime – P+M, str. Trandafirilor nr. 10; beneficiar: Roșca Mihai-Horea. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 29

Privind aprobarea P.U.D. – Modificare și etajare locuință unifamilială, de la P la P+E+M, str. Vrancea nr. 7; beneficiari: Pop Nicolae și Pop Anica. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 30

Privind aprobarea P.U.D. – extindere și mansardare locuință unifamilială, str. Dunării nr. 117/A; beneficiari: Varro Săteanu Janos și Varro Săteanu Liana. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 31

Privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială Sp+P, str. Maramureșului nr. 55A; beneficiari: Rad Istvan și Rad Iuliana. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 32

Privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială S+P+E, str. Morii nr. 40D; beneficiari: Neag Daniel și Neag Loredana Delia. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 33

Privind aprobarea P.U.D. – mansardare imobil cu modificarea geometriei șarpantei, în vederea realizării unei unități individuale cu funcțiune de turism, bd. 21 Decembrie 1989 nr. 21; beneficiari: Inclezan Răzvan Elexandru și Inclezan Rotaru Victoria. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 34

Privind aprobarea P.U.Z. – Amenajare parc cartier Zorilor, str. Observatorului – sud; beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 35

Privind aprobarea P.U.Z. – parcelare și schimbare încadrare funcțională din zonă de mică producție în zonă de locuințe cu regim redus de înălțime, str. Oașului nr. 365; beneficiară: S.C. Rotus Impex S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 36

Privind aprobarea P.U.Z. – dezvoltare urbană – Calea Dorobanților nr. 104-106; beneficiar: Consiliul Județean Cluj. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 37

Privind modificarea Hotărârii nr. 883/2019, de aprobare a P.U.Z. de urbanizare – str. Reményik Sándor, latura estică: beneficiară: S.C. VMSP REAL ESTATES S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 38

Privind aderarea municipiului Cluj-Napoca la Acordul privind orașele verzi (Green City Accord). Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 39

Privind aprobarea actualizării informațiilor cu privire la Spațiul verde identificat prin Fișa nr. 113 din Registrul Local al Spațiilor Verzi din intravilanul Municipiului Cluj-Napoca, aprobat prin Hotărârea nr. 486/2019, urmare a amenajării terenului ca zonă de recreere cartier Între Lacuri. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 40

Privind modul de îndeplinire a hotărârilor Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, adoptate în perioada 2 iulie-30 decembrie 2020.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 41

Privind Plângerea prealabilă formulată de Rusu Octavian Grigore, înregistrată sub nr. 163342 din 9.03.2021.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 42

Plângerea prealabilă formulată de Orza Valeriu Codrin, înregistrată sub nr. 17648/1 din 8.01.2021.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 43

Privind plângerea prealabilă referitoare la revocarea Hotărârii nr. 917/2020 privind majorarea cu 200% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2021, pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 3, ap. 2, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 44

Privind plângerea prealabilă referitoare la revocarea Hotărârii nr. 903/2020 privind majorarea cu 200% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2021, pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Cardinal Iuliu Hossu nr. 1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 45

Privind plângerea prealabilă referitoare la revocarea Hotărârii nr. 925/2020 privind majorarea cu 200% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2021, pentru ap. 1, 3, 4, 5, 6 și 7 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Crișan nr. 2, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 46

Privind plângerea prealabilă referitoare la revocarea Hotărârii nr. 923/2020 privind majorarea cu 200% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2021, pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Universității nr. 8, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Leave A Comment