Ritm mediu anual de crestere economica de 4,7% pentru intervalul 2021-2024; constructiile , cel mai dinamic sector (CNSP)

March 14, 2021
96 Views

 

Ritmul mediu anual de creştere economică estimat pentru perioada 2021 – 2024 este de 4,7%, cu un vârf în anul 2023 de 5%, iar pe partea ofertei cel mai dinamic sector va fi cel al construcţiilor, potrivit Prognozei în profil teritorial, varianta de iarnă, publicate de Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză (CNSP).

“La nivel naţional, pentru perioada 2021-2024, ritmul mediu anual de creştere economică estimat este la 4,7% cu un vârf în anul 2023 de 5%, an în care este de aşteptat a se realiza o absorbţie mai consistentă a fondurilor europene. Pe partea ofertei, sectorul cel mai dinamic va fi cel al construcţiilor pentru care se prevede un ritm mediu anual al valorii adăugate brute de 8,1%, în concordanţă cu creşterea estimată pentru investiţii”, arată documentul citat.

Pentru sectorul terţiar se estimează un avans mediu anual de 4,2%, accentul fiind pus pe dezvoltarea serviciilor moderne (IT, servicii pentru întreprindere etc.).

Pentru sectorul industrial, ritmul mediu anual de creştere este estimat la 4,8%, prin dezvoltarea cu precădere a ramurilor cu aport sporit de valoare adăugată brută. CNSP precizează că scenariul actual se bazează pe o absorbţie prudentă a fondurilor UE pe cele două axe, cadrul financiar aferent perioadei de programare 2014-2020 şi Fondul de Redresare şi Rezilienţă, în concordanţă cu tendinţa anilor precedenţi.

“O modificare a gradului de absorbţie poate induce schimbări în ambele sensuri în ceea ce priveşte formarea brută de capital fix şi adiacent asupra pieţei muncii. Modelul economic pe care se bazează estimările actuale face tranziţia de la o evoluţie economică axată pe stimularea cererii de consum, la o creştere determinată de majorarea investiţiilor şi a ofertei agregate, ceea ce presupune accelerarea în dinamică a formării brute de capital fix şi un ritm al consumului inferior creşterii economice”, explică documentul.

Pe regiuni, cele mai bune evoluţii economice ar urma să fie consemnate în Sud – Est, Sud-Muntenia şi Sud-Vest Oltenia, pentru care se estimează un avans al PIB de peste 5%.

Pentru regiunea Sud-Est creşterea reală a PIB se bazează, în principal, pe industrie şi construcţii. Rata şomajului la sfârşitul anului va ajunge la 3,9% în 2023 faţă de 4,2% în anul 2019.

Comisia de Prognoză indentifică, însă, şi riscuri care ar putea afecta estimările, printre acestea fiind prelungirea pandemiei de COVID-19 peste perioada anticipată iniţial şi încetinirea redresării cererii mondiale.

Totodată, la perspective favorabile sunt trecute o producţie agricolă pe sectorul vegetal semnificativ mai mare decât cea avută în vedere la nivel naţional în cazul în care condiţiile climatice sunt mai favorabile şi o creştere peste aşteptări a capacităţilor de producţie a vaccinului COVID-19 şi grăbirea ritmului de vaccinare.

Pentru regiunea Sud Muntenia, evoluţia pozitivă se bazează pe toate sectoarele de activitate, în special pe domeniile construcţii şi servicii.

La capitolul riscuri sunt trecute o scădere a cererii pentru industria constructoare de maşini (componente pentru automobile) dar şi faptul că producţia agricolă depinde în totalitate de condiţiile climaterice, în lipsa unui sistem performant de irigaţii. Regiunea are o pondere de circa 19% din producţia agricolă a ţării.

O perspectivă favorabilă este relansarea activităţilor economice în special la nivelul UE, România fiind strâns dependentă de schimburile comerciale intracomunitare, în special prin industria auto.

…..

Leave A Comment

%d bloggers like this: