ITM CLUJ – Campanie privind verificarea modului în care serviciile externe respectă obligațiile legale și a activităţilor de prevenire şi protecţie

Campania a avut ca obiective:

-verificarea respectării de către serviciile externe de prevenire și protecție a prevederilor legale;

-verificarea respectării prevederilor legale privind securitatea şi sănătatea în muncă în întreprinderile/unitățile care au apelat la servicii externe pentru desfăşurarea activităţilor de prevenire şi protecţie;

-conştientizarea angajatorilor cu privire la faptul că apelarea la servicii externe nu îi exonerează de responsabilitățile lor în domeniul securității și sănătății în muncă (SSM).

 

Motivarea campaniei

Potrivit articolului 6 alin.(1) din Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare, angajatorii au obligaţia de a asigura securitatea şi sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă. La alin.(2) se specifică faptul că, în cazul în care un angajator apelează la servicii externe, acesta nu este exonerat de responsabilitățile sale în domeniul SSM.

Așadar, este important ca toți angajatorii să rețină și să conștientizeze faptul că, indiferent de domeniul de activitate, punerea în aplicare a prevederilor legale în domeniul SSM reprezintă o condiție pentru îmbunătățirea mediului de muncă, asigurarea unor locuri de muncă sigure și, implicit, reducerea incidenței accidentelor de muncă.

Având în vedere numărul mare a serviciilor externe înființate în ultimii ani, rata incidenței accidentelor de muncă, precum și a rezultatele controalelor efectuate în întreprinderile/unitățile care au apelat la servicii externe, este necesară intensificarea activităților de conștientizare a angajatorilor asupra faptului că nu sunt exonerați de responsabilitățile lor în domeniul SSM dacă au apelat la servicii externe, precum și de verificare a respectării obligațiilor legale de către aceste servicii. 

Rezultatele verificărilor activităţilor de prevenire şi protecţie prestate de către serviciile externe în întreprinderi/unități

Cu ocazia acestei campanii ITM Cluj a efectuat controale  la un număr de 158 de  servicii externe din județul Cluj si au fost verificate 17 firme din potofoliul acestor servicii externe.

Au fost constatate un număr de 9 neconformități și au fost  dispuse masuri de remediere a acestora cu termene certe de ducere la îndeplinire. Au fost aplicate un număr de două amenzi la două societăți comerciale în cuantum total de 8.000 lei pentru: lipsa instruirii lucrătorilor in domeniul securității și sănătății în muncă și pentru nerespectarea masurilor din planul de prevenire si protecție.

Cele mai frecvente neconformităţi constatate privind activităţile de prevenire şi protecţie desfăşurate de serviciile externe în întreprinderile/unitățile controlate au fost: lipsa analizei  fișelor cu date de securitate pentru substanțe chimice si aplicarea în practică a acestora, nepurtarea echipamentului de protecție corespunzator riscurilor, semnalizare de securitate deteriorată, neprezentare buletin PRAM (verificarea prizelor de împământare și paratrăznetelor).

Numărul de accidente de muncă înregistrate în întreprinderile/unitățile controlate,  care au apelat la servicii externe a fost de două, iar ca accident de traseu a fost  înregistrat un singur accident.

 

Leave A Comment